Kredi Riski

(Credit risk) Ülkelere, gerçek veya tüzel kişilere açılan kredilerin geri öden meme riskini ifade eden bir terimdir.