Kredi Stoku

(Credit stock) 1- Bir ekonomide belli bir tarih itibarıyla ticari, yatırım ve kal­kınma bankaları ile merkez bankasının doğrudan açtığı krediler toplamıdır. Kredi stoku ile ilgili istatistikler TCMB ve BDDK tarafından yayımlanır. 2- Bir bankanın belli bir tarih itibarıyla açtığı toplam kredi tutarı için de “kredi stoku” terimi kullanılır.