Kredi Tavanı

(Credit ceiling) Para otoritesinin eko­nomide belirlediği hedeflere ulaşmak için finansal kurumların açtığı kredile­re koyduğu üst sınırdır.