Kredi ve Kefalet Kooperatifleri

(Credit and guarantee cooperatives) Tarım, küçük sanayi ve ticaret kesim­lerinin kısa, orta ve uzun vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kooperatiflerdir.