Kritik Esneklikler Yaklaşımı

(Critical elasticities approach) Deva­lüasyonun dış ticaret açığını iyileştirici etkisini Marshall-Lerner-Robinson ko­şuluna bağlı olarak inceleyen dış denge­leme yaklaşımıdır.