Kur Farkı

(Exchange rate difference) Kurlardaki değişme nedeniyle ulusal para cinsin­den yapılacak ödemelerde ortaya çıkan farklardır.