Kur Riski

(Foreign exchange risk) Gelecek dö­nemlerde döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucun­da varlıklarda veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini ifade etmek­tedir. Kur riskinden korunmak için ya­tırımcıların hem finans hem de mal pi­yasalarında pozisyon almaları, birden fazla ülkenin finans piyasasına yatırım yapmaları ve türev ürün veya piyasaları kullanmaları gibi yöntemler mevcuttur.