Kuralsızlaştırma

(Deregulation) Belirli bir iş alanı veya sektörde devlet tarafından getirilen düzenlemelerin kısmen veya tamamen kaldırılmasıdır. Bu uygulama yapılır­ken denetim imkânlarının da azaltıl­ması sorunlara yol açabilir.