10 °C

TEV 50. yılında tüm ülkeye “umut” olacak bağış mekanizması geliştirecek

TEV, 50. yılında hayata geçirdiği “Geleceğin Adı Umut Olsun” projesi ile sürdürülebilir bağış kanalları ve kaynakları yaratmayı hedefliyor.

TEV 50. yılında tüm ülkeye “umut” olacak bağış mekanizması geliştirecek

Didem ERYAR ÜNLÜ

1967 yılında Vehbi Koç önderliğinde 205 hayırseverin el birliği ile kurduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri. 50 yıldır yurt içinde ve yurt dışında başarılı öğrencilere burslar veriyor; eğitim tesisleri, okullar ve kız öğrenci yurtları yapıyor; eğitim ve öğretim alanında çeşitli projeleri hayata geçiriyor.

50. yılında “Geleceğin Adı Umut Olsun” projesine imza atan vakıf, sürdürülebilir bağış kanalları ve kaynakları yaratmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, geleceğimiz için eğitimin önemi, TEV’in bu alana katkısı, bu katkıların sürekliliği için bireysel bağışçılığın özendirilmesi gündeme getirilecek. Bu hedef doğrultusunda; “Adı Umut Olsun” TEV Kamu Spotu, TEV Umut Haritası, TEV 50. Yıl Üniversite Umut Buluşmaları, TEV 50. Yıl Basınla Umut Toplantıları, 4 Mayıs TEV Ata’ya Umut Ziyareti, TEV 50. Yıl Umut Gala Yemeği, TEVİTÖL Kültür Merkezi Açılışı, TEV Mezun Bursiyerler ‘Geleceğe Destek’ Umut Buluşmaları, TEV 50. Yıl Şube Umut Ziyaretleri ve TEV 50. Yıl UMUT Belgeseli çalışmaları gerçekleştirilecek.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Vakfın 50. yılında, tüm ülkeye umut olacak bir bağış mekanizması geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ediyor. TEV’in bağış kaynakları arasında hibe ve vasiyet, çelenk ve mutlu gün bağışları, bireysel ve kurumsal fon bağışları, KSS projeleri buluyor. Yırcalı, kurumlarla yaptıkları işbirliklerini geliştirmeyi ve vakıf bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerinin sayısını arttırmayı hedeflediklerini söylüyor. Rona Yırcalı, toplamda 232 bin 364 öğrenciye eğitim bursu sağlayan, çok sayıda eğitim tesisini Türk Milli Eğitimi’nin hizmetine sunan, sürdürülebilir bir gelecek için eğitimin vazgeçilmez olduğunu 50 senedir anlatmaya çalışan TEV’in, 50. yılında, önemli değişikliklere hazırlandığını belirtiyor. Hedef, hem vakfın toplumsal etkisini artırmak, hem de bireysel bağışçılığın eğitim adına önemli farklılıklar yaratabileceğini anlatmak.

Gençlerle birlikte daha dinamik bir vakıf olacağız

Yırcalı, bu değişiklikleri şöyle anlatıyor: “Üniversitelerde Umut Buluşmaları gerçekleştireceğiz. Ankara, İstanbul, İzmir illeri ile başlayıp TEV’in tüm şubelerinin olduğu illerdeki üniversitelerde söyleşiler gerçekleştirilecek. Bu buluşmalarda kurumların farkındalık projeleri ve genç katılımın aktif olduğu projeler anlatılacak. TEV’den burs almış olan gençlerle iletişim içinde olacağız. Ne yapıyorlar? Birlikte neler yapabiliriz? Çalışmalarımız ‘umut’ teması altında toplanıyor. Gençlerde sosyal sorumluluk konusunda farkındalık yaratmayı; gençleri sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri üretmeye yönlendirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz gençlerin iş dünyasına girdiklerinde, gönüllülük, bireysel bağışçılık gibi topluma fayda sağlayan, sosyal etki yaratan hareketleri destekleyen, yaygınlaştıran bireyler olmaları. Bir diğer çalışmamız ise yerel yönetimleri kapsıyor. Yerel yönetimlerle görüşüyoruz. Gençlere yönelik kamu görevleri hakkında bilgi alıyoruz. TEV 50. Yıl Şube Umut ziyaretleri kapsamında, Anadolu’daki şubelerimizi ziyaret edeceğiz. Bu süreçte hem TEV’in Anadolu’da yaygınlık kazanması, hem de Anadolu’dan eğitime yeterli katkının sağlanması için çalışacağız. TEV herhangi bir bölgenin, görüşün vakfı değil. Türkiye’nin vakfı. Biz de bunu anlatacağız. 50. yılımızla birlikte, çok daha dinamik bir yapı içinde olacağız."

TEV, bu değişikliklerle eğitime verdiği desteği güçlendirmeyi amaçlıyor. TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, bu hedefleri şöyle anlatıyor: “Şu an yılda 7 bin-7 bin 500 adet burs veriyoruz. Hedefimiz yıllık burs sayısını 10 bine yükseltmek. Derneğin stratejik hedefi her iki senede bir kız yurdu açmak. Son beş yılda üç tane yurt açtık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Öğrencileri, İngilizce kursları, muhasebe, kişisel gelişim gibi farklı platformlarda desteklemek istiyoruz. Bu amaçla TEV Akademi’yi kurduk. Ayrıca, eski bursiyerlerin yeni bursiyerleri destekledikleri yazılım platformu TEV Mentorink’i de 2016 martta hayata geçirdik.”

“Mutlu gün” gibi yeni modeller gerekiyor

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın dikkat çektiği önemli bir diğer konu da, Türkiye’de yapılan yardım ve bağışlarının büyük bölümünün sokaktaki dilencilere yapılıyor olduğu. Bu nedenle, STK’ların sürdürülebilir kaynaklar bulmaları önem taşıyor.

Kurumların yanı sıra, önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak sağlayan kolektif yardımseverlik koşusu Adım Adım; bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getiren Açık Açık, TEV’in de içinde bunlunduğu birçok dernek ve vakıfa kaynak sağlayan platformlar arasında. Ekonomik nedenlerden dolayı 2017 yılında bağış konusunda daha fazla çalışmalarının gerekeceğini söyleyen Rona Yırcalı, bu kapsamda yeni kaynakların yaratılmasının önemli olduğunun altını çiziyor.

TEV’in “Mutlu gün” konsepti de bu yönde atılmış yeni bir adım. Bu adımı; TEV Kurucusu Vehbi Koç’un 1968’de İsveç’te gördüğü bir uygulamayı 1 Ocak 1972 yılında kız kardeşi Hüsniye Aktar’ın cenazesi vesilesiyle Türkiye’de de başlatması ile zaman içinde ülkenin dört bir yanında geniş kitlelerce kabul görerek kullanılan ve birçok öğrenciye burs sağlayan cenaze çelenkleri modelinin mutlu günlere taşınması olarak tanımlayabiliriz. TEV bu sayede, 50. yılında yeni bir alışkanlık yaratmayı ve verdiği eğitim desteğine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

“Geleceğin Adı Umut Olsun” projesini Mutlu Gün kartları ile desteklemek hem mutlu günlerimize anlam katacak, hem de gençlerin eğitimine umut olacak. Hepbirlikte “Mutlu Günlere Dokunalım”...

Bağışı STK'lar yoluyla yapmayı tercih etmiyoruz

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç liderliğinde, Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen ve Anadolu Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen TÜSEV-2016 Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması’na göre, Türkiye’de içinde STK’ların da olduğu kurumlar aracılığıyla yapılan yardım ve bağışların oldukça sınırlı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, bir yılda yapılan yardım ve bağışların toplamı kişi başı yaklaşık 228 TL’ye ulaşıyor. Bu miktarın 209,6 TL’si doğrudan yardım (53,2 TL’si dilencilere, 41,9 TL’si fitre, 41,9 TL’si zekat, 41,1 TL’si akrabalara, 18,6 TL’si diğer kişilere, 12,9 TL’si komşulara) olarak yapılırken, yalnızca 16,7 TL’si içinde STK’ların da olduğu kurumlar aracılığıyla yapılıyor. Araştırmada, katılımcıların yüzde 88’i bağışlarını STK’lar aracılığıyla değil, doğrudan ulaştırmayı tercih ettiğini söylüyor. Fakir ve düşkünlere yardım (yüzde 20,5), yetimlere yardım (yüzde 13,9) ve eğitim (yüzde 11,8) bireyler tarafından çoğunlukla tercih edilen alanlar olarak öne çıkıyor.

232 BİN 364 GENCE EĞİTİM BURSU SAĞLADI

► TEV, bugüne kadar yurt içinde 230 bin 628, yurt dışında bin 736 olmak üzere toplamda 232 bin 364 eğitim bursu sağladı. 2007’de başlatılan TEV Üstün Başarı Bursu ile 530 öğrenciye eğitim desteği verildi.

► 2016-2017 öğretim yılında burs almaya kazanan 53 öğrenci ile birlikte programdan hali hazırda yararlanan öğrenci sayısı 176’ya ulaştı.

► 17 İlköğretim Okulu, üstün ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü TEVİTÖL, 3 Anadolu Lisesi, 3 Yurt Binası, 1 Çıraklık Eğitim Merkezi, 1 Çok Amaçlı Toplum Merkezi ile 1 Çocuk Kütüphanesi olmak üzere toplam 27 adet eğitim tesisini Türk Milli Eğitimi’nin hizmetine sunuldu. 2001 yılında kurulan TEVİTÖL (TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi) Türkiye’de tek olma özelliği taşıyor. Okulda 269 öğrencinin eğitim görüyor. Bugüne kadar 612 öğrenci mezun oldu.

► 2015 yılında Türkiye’nin dört bir yanındaki bursiyerlere fırsat eşitliği sunulması amacıyla uzaktan eğitim ve gelişim platformu E-öğrenme projesi TEV Akademi kuruldu. TEV Mentorink yazılım projesi ile mezun bursiyerler, yeni bursiyerlere mentorluk sağlandı.

► TEV’in Türkiye genelinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Trabzon olmak üzere toplam 11 şubesi bulunuyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.