Zorlu Holding, sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri paralelinde performansını, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkısını içeren 2019 Sürdürülebilir Raporu’nu açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Zorlu Holding sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları ve performansını, Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla paydaşlarına düzenli olarak sunmaya devam ediyor. Holding, son olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkısını içeren 2019 Sürdürülebilir Raporu’nu açıkladı.

Holding'den yapılan açıklamaya göre 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, Kurumsal Yönetim, Çalışanlar, Çevre, Ar-Ge ve İnovasyon, Tedarik Zinciri, Müşteri İlişkileri ve Toplumla İlişkiler temel başlıkları altında, Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları içeriyor.

GRI Standartları “Temel” (Core) seçeneğine uygun olarak hazırlanan rapor, aynı zamanda Zorlu Holding’in Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact-UNGC) kapsamında 10'uncu İlerleme Bildirimini de kapsıyor.

"Etki ve performansımızı etkin şekilde yönetiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, iş dünyasında artık paydaş temelli bir yaklaşımın oluşmaya başlamasının daha yaşanabilir ve iyi bir gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

"Bugün, işimizi yaparken ekonomik ve ekonomik olmayan varlıklarımızı bütünleşik bir yaklaşımla yönetmek zorundayız." diyen Köksal, etki güçlerinin farkındalığıyla bu işin toplum, çalışanlar, müşteriler ve tedarik zinciri başta olmak üzere tüm paydaşları için değer yaratması gerektiği düşüncesiyle hareket ettiklerini vruguladı.

İş sonuçlarının yarattığı değerin ancak bu şekilde anlamlı ve sürdürülebilir olabileceğine işaret eden Köksal, "Bu anlayışla uygulamaya geçirdiğimiz Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda, sorumlu üretim ve büyüme yaklaşımımızla çevresel, sosyal ve yönetsel konulardaki etki ve performansımızı her geçen gün daha da iyileştirerek etkin şekilde yönetiyoruz. Geleceği akıllı sistemlerle şekillendirerek, küresel meselelere yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten bir grup olarak dönüşümün tetikleyicilerinden biri olma amacımızı bütüncül bir yaklaşımla sektörlerimizle ortak bir zeminde her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.” dedi.