21 °C

5G standardının "bağlantı potansiyeli"

5G standardının kapsama alanını alabildiğine yaydığı, yoğunluk ve derinlik kazandırdığı "bağlantılılık" kavramına biraz daha yakından baklamıyız ki, yakın geleceğimizi nasıl etkileyeceğini daha net kavrayabilelim.

5G standardının bağlantı potansiyeli

RÜŞTÜ BOZKURT

Mobil iletişimde 5G standardından söz ettiğimizde üç kavramın içeriklerini anlamak gerekiyor: Bağlantı, iletişim ve işbirlikleri.

5G standardının, bu üç alanda, insanlık tarihinde hiç tanıklık etmediğimiz köklü değişmeler yaratacağının güçlü kanıtlarına sahibiz.

David Harvey'in, Sungur Savran tarafından dilimize aktarılan Sermaye Muamması kitabının 19'uncu sayfasındaki ekonomik krizler ve çöküşü anlatırken ulaştığı genellemeyi ödünç alalım: "…ölçeği ve kapsamı bir tarafa bırakılırsa, günümüzdeki çöküşte hiç de alışılmadık bir yan yoktur.

Ne de bu çöküşün kaynağının kentsel gelişmelerde ve emlâk piyasalarında yatıyor olmasında olağan bir şey vardır. Şu sonuca ulaşmak gerekiyor: Burada, dikkatle yeniden kurulması gereken içkin bir bağlantılılık mevcut".

Yeni hukuk

Bağlantılılık ve ağ oluşumu, bugünün dünyasında ekonomide büyümeyi de krizleri de belirleyici etkenlerden biri…5G standardının kapsama alanını alabildiğine yaydığı, yoğunluk ve derinlik kazandırdığı "bağlantılılık" kavramına biraz daha yakından baklamıyız ki, yakın geleceğimizi nasıl etkileyeceğini daha net kavrayabilelim.

Prof.Dr. Türker Kılıç, HBT'de yayınladığı beynin düşünme biçimi ve zihin oluşumuyla ilgili yazılarında şöyle diyor:" Yeni hukuk, 'adalet mülkün temilidir' yerine 'adalet bir bağlantısallık ağı olarak yaşamın temelidir; (…) vatandaş olarak insanların haklarını değil, yaşam ağının haklarını önceler". Ayrıca bu yeni hukuka "ekolojik hukuk" diyenlerin de olduğunu anımsatıyor.

Kılıç, yazısını bitirirken var olan ekonomi anlayışı ister Marx, ister Adam Smith düşüncelerinden hareket etsin, "ikisi de aynı paradigmanın farklı yüzleridir; birinde 'yaşamın' mülkiyeti devlette, diğerinde ise şahıslardır" diyerek ikisi arasında çok büyük bir fark olmadığını belirtiyor, 'ekonomi, yaşam ağı içerisinde insanların birbiriyle 'karşılıklı bağımlılık' sürecinin yaşam için'liğini sağlayan ilkeler bütünü olmalıdır. Bağlantısal bütünsellik aslında burada anahtar sözcüktür; artık herşeyin içinde bulunduğu ağ ile anlamlı olduğunu; hiç bir 'şeyin' tek başına anlam taşımadığını biliyoruz" genellemesine ulaşıyor.

Bugün ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik sorunların kavranması ve uygun çözümlerin üretilmesinde 5G standardının 'bağlantı, iletişim ve işbirlikleri' potansiyellerini kavrayarak değerlendirme düzeyine sıkı sıkıya bağlı olduğunu farketmeliyiz.

İşletme içi sorgulama

Paylaştığımız genellemeleri "işletme ölçeğine" indirdiğimizde, işyeri yöneticileri olarak bir dizi soruya dinamik bir anlayışla cevaplar aramamız gerekir:

- 5G standardının bağlantı potansiyellerini kullanabilmek için işyerimizi nasıl konumlandırmalıyız?

- Artan bağlantı, sıkılaşan ağ yapıları ve çeşitlenen ve derinleşen platform yapılarında doğru bir konumlanma yapabilmemiz için fırsat ve tehditler nelerdir?

- Ülkemizin ekosistemi 5G teknolojinin dayatacağı bağlantılık için hangi elverişli fırsatlara, ne gibi kısıtlara sahiptir? Siyasi iradeden kolektif çözümler için hangi taleplerde bulunmamız gerekir?

- 5G standardının sağlayacağı bağlantıların olası etkileri konusunda net bilgiye sahip miyiz? Etkin koordinasyon yapabilecek donanımlarımız var mı? Odaklanarak kaynakları verimli kullanabilecek miyiz?

- Sektörel ya da mesleki anlamda, ortak hareket ederek 5G bağlantı potansiyellerini değerlendirmede işbirliği yaparak dayanışma içinde olabilecek miyiz?

Bir sonraki yazıda 5G standardının "işbirlikleri çerçevesini" nasıl etkileyeceğini tartışmaya çalışalım….

5G

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap