23 °C

Araştırma, geliştirmeden daha zor!

Türkiye Ülke Müdürü Ümit Yaşar Usta, işin araştırma kısmının her zaman geliştirmeden daha zor bir konu olduğunu vurguluyor.

Araştırma, geliştirmeden daha zor!

KOBİL, dünyada ve Türkiye’de önde gelen bankaların mobil bankacılık uygulamaları için güvenlik çözümleri sağlayan Almanya merkezli Türk şirketi. Geçtiğimiz günlerde kripto yazılımlar ve cihazlar için akıllı kartlar konusunda çalışmalar yapmak amacıyla Türkiye'nin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul’da bir ofis açtı. Amacı hem Ar-Ge konusunda çalışmaya istekli mühendisleri istihdam etmek hem de dijital kimlik ve yüksek güvenlikli veri teknolojisi alanında sahip olduğumuz bilgi birikimini Türkiye’ye taşımak. Türkiye'de veri güvenliğine yönelik bilincin günden güne arttığını memnuniyetle gözlemlediklerini belirten KOBİL Türkiye Ülke Müdürü Ümit Yaşar Usta, Türkiye'nin Ar-Ge yatırımları konusunda hala istenen noktada olmadığını, fakat bu konuda çok ciddi bir istek ve kararlılık olduğunu dile getirdi. Eğitimli ve yetenekli bir genç nesil olduğunu hatırlatan Usta, şunları anlattı: "Önemli olan, risk alan ve uzun vadede Ar- Ge’nin yüksek getirisine inanan iş adamlarının bu alanda yatırım yapması ile gençlerimizin yurt dışına göç etmek yerine kendi ülkelerinde çalışma imkânı yakalayabilmesi. Tabii ki burada herkese görevler düşüyor. İş adamı risk alıyor ama bir Ar-Ge mühendisinin de kendisini çok iyi yetiştirmesi ve teknolojiyi çok yakından takip etmesi ve sabırlı olması gerekiyor. Türkiye’de 1-2 yılda bir iş değiştirmek moda iken, KOBİL Almanya’da 15-20 yıllık mühendislerimiz var. Bilgi ve tecrübe çok uzun yıllar sonucunda ediniliyor. 1-2 yıllık kısa sürelerle başarılı bir Ar-Ge yapabilmek çok ama çok zor." Türkiye'de işin “Ge” kısmı, yani geliştirme yapmanın “Ar-Ge” olarak söylendiğini belirten Usta, Hâlbuki işin “Ar” kısmı, yani araştırma yapmanın her zaman geliştirmeden daha zor bir konu olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan son kullanıcıya bir fayda sunabilecek, katma değer yaratabilen, satılabilir ve kar marjı yüksek ürünleri ortaya çıkaran Ar-Ge çalışmaları yürütebilmektir. Yoksa başkalarının yaptığı rutin şeyleri tekrarlayan, sırf geliştirme faaliyetleri ile Ar-Ge de olmaz, katma değer de yaratılamaz. Geliştirmek için önce araştırmak gerekir" diye konuştu.

GÜVENLİKTE DÜNYA STANDARTLARI HIZLI YAYGINLAŞMALI

Türkiye’de güvenlik alanında dünya çapında uygulanan standartların daha hızlı bir şekilde yaygınlaşması gerektiğinin altını çizen Usta, şunları anlattı: "Şu an bizim güvenli bankacılık konusunda işbirliği yaptığımız birçok banka, internet ve mobil bankacılık güvenlik ürünlerini kullanıp bunların kullanım yöntemlerine dair müşterilerini eğitiyor ve olası dolandırıcılık ya da hırsızlık suçlarının önüne geçmeyi başarıyor, çünkü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de veri güvenliğinin ve gizliliğinin önemi her yıl artarak devam ediyor. Dijital çağda iletişim güvenliği her zaman ön planda. Türkiye’nin Ar-Ge ve İnovasyon konusunda özellikle bu yıl hayata geçirmiş olduğu yasal düzenlemeleri çok yerinde buluyoruz. Ar-Ge konusunda çalışma yapan şirketlere teşvik ve veri indirimleri getiren bu düzenlemelerin Türkiye’nin önünü daha da açacağına inanıyoruz."

KOBİL Türkiye'den notlar

1- Almanya’da 3 Ar-Ge merkezlerinde değişen teknolojilere uygun, uluslararası standartla uyumlu çözümler tasarlıyor.

2- SMS şifrelerden daha güvenli ve daha kolay IP-tabanlı interaktif mesaj sistemi geliştirdi.

3- Pazara sunduğu çözüm daha düşük fi yatlı olduğu için değil ilave bir özellik, ekstra fayda sunabiliyor.

4- Teknopark İstanbul’daki yeni ofi sinde yazılım ve donanım araştırma-geliştirme faaliyetleri yapılacak.

5- Geliştireceği katma değeri yüksek ürünleri yurtdışına ihraç ederek Türkiye’ye katkıda bulunmayı hedefl iyor.

6- Almanya, İsviçre, Avusturya ve Amerika pazarlarına yönelik, global pazar standartlarına uygun inovatif ürün geliştirecek.

7- Almanya’da 60 kişilik mühendis kadrosundan oluşan üretim merkezi var.