21 °C

Endüstri 4.0 için doğru adımlar atılması şart

Bilişim sektöründeki büyüme için işletmelerin inovatif servislere odaklanmaları gerektiğini söyleyen Oracle Türkiye İş Uygulamaları Ülke Direktörü Ayşegül Dedeoğlu, “Klasik iş modelleri ve bunu destekleyen operasyonel modellerin dönüşümüne ihtiyaç var” dedi.

Endüstri 4.0 için doğru adımlar atılması şart

MURAT YILDIZ

Son birkaç yılın en önemli gündem konusu dijital dönüşüm pek çok teknolojik gelişimi de beraberinde getirdi. Bu kapsamda; chatbot’lardan yapay zekaya, nesnelerin internetinden robotlara kadar birçok önemli gelişmeyi konuştuğumuz Oracle Türkiye İş Uygulamaları Ülke Direktörü Ayşegül Dedeoğlu bilişim sektörünü değerlendirdi.

- Türkiye’de bilişim sektörünün gelişimi hakkında görüşleriniz nedir?

Bağımsız araştırma kuruluşları ve bilişim derneklerince yapılan araştırma sonuçları doğrultusunda, Türkiye’de son yıllarda bilişim sektöründe çift haneli büyüme ivmesinin sürmekte olduğunu görmekteyiz. Bu ivmede kurumsal uygulama yazılım çözümleri pazarı önemli bir yer alıyor. Yazılım üretimine odağın artığını gözlemliyoruz. Yazılım üretim odağının var olanı tekrarlamaktan ziyade ezber bozan, kişi ve kurumlara katma değer sağlayacak alanlara odaklanmasının fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

- 2018 yılında en çok konuşulan konu başlıkları neler olacak?

Son birkaç yıldır gündemimizde olan dijital dönüşüm artık hepimiz için bir normal haline geldi. Artık bu dönüşümü gerçekleştirecek çözüm ve teknolojilere odaklanıyoruz. Bulut bilişim, Yapay zeka (AI) ve bununla birlikte makine öğrenimi, robotik süreç otomasyonu (RPA), adaptif karar destek uygulamaları, chatbot, Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti (IoT), siber güvenlik bilişim gündeminin önde gelen konu başlıkları olacak. Oracle olarak yaptığımız araştırma sonuçları ile yayınladığımız “2018 Bulut Bilişim Öngörü Raporu”muzda bu ana başlıklara yer verdik. 2020 yılına kadar kurumsal verinin yüzde 50’sinin otonom yönetileceğini öngörmekteyiz. Oracle’ın sektörde bir ilk olarak duyurduğu otonom veri tabanı; otomatik siber güvenlik, makine öğrenmesine dayalı adaptif performans iyileştirmesi özellikleri ile dijital çağın gereksinimi olan otomasyonu düşük veri tabanı yönetim maliyet özelliklerini beraberinde getiriyor.

40 yılı aşkın bir süredir teknoloji ve iş uygulamalarına yaptığımız yatırımlarla bulut bilişimin her katmanında çözüm sunabilen tek çözüm sağlayıcısı konumundayız. Bu nedenle yukarıda bahsettiğim tüm bu yeni teknolojileri kurumlara uygulanabilir kullanım alanları ile hazır olarak sunabiliyoruz. Özellikle IoT uygulamalarında kurumların sadece veri toplamak ve raporlamak gibi silolar halindeki unsurların ötesinde, sistemlerin bütünleşik tasarım ilkesi ile çözümlere odaklanmalarını öneriyoruz. Sunduğumuz IoT çözümlerimizde “digital twin” ve “digital thread” özelliklerini destekleyen bütünleşik yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi yer alıyor.

Bir diğer gündemde olan konu ise chatbot’lar. Özellikle müşterilerle olan etkileşimin önümüzdeki yıllarda daha da artan bir şekilde sohbet botları ile yönetileceğini öngörmekteyiz. Ancak tabi ki chatbot kullanımı kurumsal süreçlerin otomasyonunda da önem kazanıyor. Bu aynı zamanda gündemde olan bir diğer konu olan robotik süreç otomasyonu (RPA) için de anlamlı. SaaS çözümlerimizde, kurumda otomasyon sağlayacak tüm alanlarda mobil cihazlarda chatbot’lar hazır olarak kullanılabilir durumda geliyor.

- Bilişim sektöründeki büyümenin artması için sizce ne gibi adımlar atılmalı?

Burada en önemli nokta var olan işletmelerin sundukları hizmet ve ürünlerine değer katacak inovatif servislere odaklanmaları olduğunu düşünüyorum. Klasik iş modelleri ve bunu destekleyen operasyonel modellerin dönüşümüne ihtiyaç var. Endüstri 4.0 için atılması gereken adımların doğru belirlenmesi ve dönüşüm yol haritasının oluşturulması özellikle üretim, enerji, inşaat gibi ana sektörler için oldukça önemli. Beraber çalıştığımız büyük kurumlar ve uluslararası operasyonu olan işletmeler, rekabetçi ortamda sürdürülebilirliği sağlamak ve fark yaratacak çözümlere odaklanmak için Kurumsal Kaynak Planlama, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi arka ofis süreçlerinde Oracle olarak sunduğumuz SaaS çözümlerini seçerek kaynak ve odaklarını katma değer yaratacak servislere yöneltmekte. Bu anlamda Türkiye’deki işletmelerde de bu farkındalığı oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir diğer konu ise teknoloji alanında girişimcilere destek vermek. Oracle Türkiye, yeni kurulan ve kurulacak şirketlere destek veren kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programlar vasıtasıyla girişimcilere birçok fırsat ve kaynak sunuyor. Oracle tarafından desteklenen girişimciler, Haziran 2016 itibarıyla yeni ve özel programlar ile yeniden yapılandırıldı. Bu yeni yapı ile Oracle’ın hedefi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki 23 ülkede yer alan 63 kuluçka merkezi ile başlatılan programlarla teknoloji girişimcilerine sunduğu desteği azami seviyeye çıkartmak. Bu işbirliği, girişimcilere gelecek nesil Oracle Bulut Hizmetleri’ni deneyimleme, Oracle’ın sektör, teknik ve iş deneyimlerini aktaran mentör ağı ve koçluk desteğine erişim, geniş ekosisteme dahil olmak, workshop ve birçok etkinliğe katılarak iş geliştirmelerine imkan sağlıyor.

Bulut şirketleri hızlı büyüyecek

Şirketlerin teknoloji yatırımlarını artırmaları için ne gibi destekler verilmeli?

Bulut bilişim gerek ve faydasının Türkiye’de kurumlar tarafından daha iyi algılanması gerek. Özellikle yatırım maliyetinin azaltılması, esnek kaynak yönetimi, yüksek erişilebilirlik, daha yüksek güvenlik özellikleri ile hazır kurumsal çözümlerde kurumların buluttan faydalanmasının katma değer yaratacak farklı teknoloji yatırımlarına yönelmelerini sağlayacak. Türkiye’deki işletmeler için en önemli konulardan biri olan Endüstri 4.0 için farkındalık oldukça yüksek, bu anlamda dönüşüm için yol haritasının oluşturulması ve projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunulması bu dönüşümü hızlandıracak. Robot teknolojileri, nesnelerin İnterneti, siber güvenlik ve bulut bilişim alanlarında yetkinliklerin artırılmasını hedefl eyen Ar-Ge çalışmalarına destek için gerekli teşvik ve destek mekanizmaları katkı sağlayacak.

Girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz

Oracle Türkiye, geçtiğimiz dönemde TOBB ETÜ Garaj, İdeaport-TTGB, İTÜ Çekirdek, Bilkent Cyberpark, Yıldız Kuluçka Merkezi, ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi ve Endeavor Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok girişimcilik derneği ve kuluçka merkezi aracılığıyla yenilikçi teknoloji girişimcileri ile çalışmalar yaptı. Geçtiğimiz aylarda yaklaşık binin üzerinde girişimci ile buluşan Oracle Türkiye olarak, dijital dönüşümün getirdiği geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla benzer girişimlerle ve yeni projelerle girişimcileri ve start-up’ları desteklemeye devam edeceğiz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap