17 °C

Teknoloji, kağıt-karton üretimini yeniden yapılanmaya zorluyor

Kahramanmaraş Kağıt Sanayi yöneticisi Sıddık Ciğer, “Kurduğumuz Ar-Ge merkeziyle uzun dönemli geleceğimizi güven altına almayı hedefliyoruz” diyor.

Teknoloji, kağıt-karton üretimini yeniden yapılanmaya zorluyor

RÜŞTÜ BOZKURT

Dünya genelinde teknolojik gelişmeler üretimin bütün sektörleri ve alt sektörlerinde “yapı değişikliğine” yol açıyor. Teknolojik gelişmeleri kategorik anlatımların tutsağı haline getirir, gelişmelerin işletme bağlamlarını gözden ırak tutarsak, tekno trendleri magazinleştiririz. Kağıt sektörü gibi geleneksel üretim alanlarında teknolojik gelişmeleri etkileyen eğilimlerin fırsat ve tehlikelerini de yakından izlemeliyiz.

Ülkemizde yatırımların hareketlendiği alanlardan bir de kağıt sektörü. Kağıt üretiminde son dönemde ilgi çeken merkezlerden biri de Kahramanmaraş… Ciğer ailesi daha önce kağıt işine girmiş, Kütahya OSB’de yeni yatırımlar yapmış, yeni yatırımlarla da sektörde nicelik ve niteliğini geliştirmeye yönelmiş durumda. Kipaş ise kağıt sektöründe büyük ölçekli yatırımlarının bir bölümünü tamamlamış, yenilerine yönelmiş.

Kahramanmaraş’a gittiğimizde Sıddık Ciğer’le gelişmeleri değerlendirdik. Sektörde son yıllarda hareketlenme yaşandığını belirtiyor: Albayrak Grubu, yabancı sermayenin satın aldığı Dentaş ve Kipaş’ ın yatırımlarına dikkat çekiyor.

Sıddık Ciğer’e yeni oluşan kapasitelerin yurtiçi talebi aşan kapasiteler oluşturduğunu anımsatıyoruz. Diyor ki, “ Yeni yaratılan kapasitelerin bir bölümü ihraç edilmezse tesisler yaşatılamaz.”

Firma olarak kağıt-karton üretimindeki geleceğe dönük ne yaptıklarını özetlemesini istiyorum:
• Eski tesislerimizde sürekli modernizasyon yatırımları yapıyor; teknolojik gelişmelere uyum için tam zamamında hareket etmeye özen gösteriyoruz.

• Yeni teknolojiler üretim hızlarını arttırdığı gibi, insan kontrolünden bağımsız eşzamanlı kontrolleri sağladığı için kaliteyi de hızla yükseltiyor.

• Kahramanmaraş ve Kütahya tesislerimizde kapasite iyileştirmeleri yatırımlarını peyder pey sürdürüyoruz.

• İki fabrikamızda “ihtisaslaşma” konusuna özen gösteriyoruz; NSCC adı verilen soğuk havaya karşı dayanıklı özel kağıtlara yöneldik. Coreboard özel kağıtlar üreterek ciddi “ithal ikamesi” yaratıyoruz. Bu yeni üretimimizin yüzde 80’inin ithal edildiğini not edelim.

• Alçı-levha kağıtları üretimimiz inşaat sektörü için önemli, yüzde 90’ı ithal ediliyordu; bizim üretimimiz bu alanda da yerli üretimde önemli bir adım olacak. Ülkemiz koşullarında kağıt- karton üretiminde yaygın biçimde “atık kağıt” girdisi kullanılıyor. Ülkemizde ağaç hammaddesi arzı yeterli olmadığı için selüloz üretimi yeterli olamıyor. Kağıt-karton sektörü teknolojik yenilikler ve yur tiçi talep oraklı yatırım anlayışını küresel piyasalara yönelik genişletiyor.Bu olumlu gelişmenin temel ayaklarından biri “atık kağıt sektörü.”

Sıddık Ciğer özellikle “atık kağıt sektörü” açısından gelişmeleri özetliyor:

• Bakanlık gerekli katı atık yönetmeliklerini çıkararak ve izleyerek gelişmeleri özendiriyor.Bu ciddi bir iyileşme yarattı.

• Sistem güçlendikçe toplanan atık kağıtlar ayıklanıyor; üreticinin kullanacağı amaçlara uygun atık kağıt arzı artıyor.

• Toplama konusunda Avrupa’da Almanya düzeyinde değiliz, ama iyiye gidiş var.

• İçtenlikle söylemek gerekirse ülkemizde toplanan atık kağıtlar, AB ülkelerinden yapılan ithal kağıtlardan daha çok fire veriyor. Almanya atık kağıtlarından yüzde 90’a varan verim elde edebiliyor.

• Atık kağıt toplamada firmalar güçlendi; kurumsallaşma kaliteyi artırıcı etki yapıyor.

• Yurt içinde atık kağıt fiyatları üretici için uygun düzeylerde seyrediyor; piyasadaki dalgalanmaların aralıkları giderek uzuyor. Örgütlü toplamanın “fiyat baskısı” yerine “ kazan kazan” anlayışı öne çıkıyor.

• Atık kağıt ithalatında yakın ülkeler daha avantajlı oluyor: Yunanistan, Irak ve benzeri.

• Uzak ülkeler ise İngiltere, İtalya ve Belçika gibi gelişmiş ülkeler…

Atık kağıt toplanmasından işlenmesine, kağıda dönüşme aşamasında, değişik alanlar için özel kağıtların üretilmesinde sektörde Ar-Ge itici gücü oluşturuyor. Kahramanmaraş Kağıt Sanayi de gelişmeleri dikkate alarak bir Ar- Ge merkezi kurdu. Sıddık Ciğer, “Ar-Ge ayakta kalabilmenin gerek şartıdır” diyor.

Kahramanmaraş kağıt sanayi Ar-Ge merkezini niçin kurdu?

-Ürün çeşitlendirerek daha yüksek katma değerli ürünlere yönelmek ve ülkemizde üretilmeyen bazı ürünleri üretebilmek.

-Kalite artırma ve kontrol etme yanında, standart oluşturarak piyasada güven yaratmak.

-Dönüştürme sürecinde hız ve esneklikleri artırarak verim artırmak.

-Enerji maliyetlerini kontrol altında tutmak ve azaltmak

-Hammadde tedarikini rasyonelleştirmek ve maliyetini düşürmek.

-İşgücü verimini artırarak maliyetleri etkilemek.

-Rakiplerle eşdeğer ya da daha üstün bir Ar-Ge yapısına sahip olmak.

-Son tahlilde ithal ikamesi yaratarak ülkemizin döviz gelirini dengelemek.

-Alışkanlıklan analizle yönetime geçerek farklılığımızı artırmak.

-Kompozit kağıtlar alanına geçiş yaparak piyasadaki yerimizi güçlendirmek.

-Gelişmeleri genel çerçevelerden çok ürün odağında izleyerek gelişmenin sürdürülebilirliğini güven altına almak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap