Döngüsel Kentler ve Dayanıklılık

Hedefler için İş Dünyası Platformu, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından 1-5 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hedefler için İş Dünyası Platformu, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından 1-5 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası’nın 4. gününde iklim krizi, dayanıklılık ve döngüsel kentler tartışması masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı Sayın Kemal Gani Bayraktar'ın yaptığı oturuma Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Tunç Soyer, ICLEI Döngüsel Kalkınma Birim Başkanı Sayın Burcu Tuncer, Delft Üniversitesi Yapılı Çevre Bölümü öğretim üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Aksel Ersoy ve Heerde Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Yasemin Cegerek konuşmacı olarak katıldı.