"3 Sanatçı 3 Pratik"

Pilevneli Project, farklı tarzlara sahip Zeynep Solakoğlu, Umut Yasat ve Yılmaz Şen’in sergilerine ev sahipliği yapıyor. 19 Ocak 2020 tarihine kadar Pilevneli Dolapdere’de izlenebilen sergilerin her biri, galerinin bir katına yayılıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Pilevneli Project, farklı tarzlara sahip üç genç sanatçının; Zeynep Solakoğlu, Umut Yasat ve Yılmaz Şen’in kişisel sergilerine ev sahipliği yapıyor. 19 Ocak 2020 tarihine kadar Pilevneli Dolapdere’de izlenebilen sergilerin her biri, galerinin bir katına yayılıyor.

Galerinin giriş katında Zeynep Solakoğlu’nun “Amazonia” adlı ilk kişisel sergisi yer alıyor. Yaşadığı hikâyeleri serilere dönüştürerek çalışan Solakoğlu, yarattığı karakterler aracılığıyla bir nevi kendi yaşam deneyimini yansıtıyor. Dolayısıyla yapıtları otobiyografik olarak da nitelendirilebiliyor. Birden fazla seri üzerinde aynı anda çalışan Solakoğlu yarattığı karakterlerin kendisiyle birlikte geliştiğini söylüyor; eserlerinin, yaşam deneyimlerinin birer aynası olduğunu belirtiyor.

Onun bütün serileri bir soruyla başlıyor ve asıl hikaye cevabı araştırırken ortaya çıkıyor. Sanatçı yapıtlarında cinsiyet rollerini, kolektif bilince yerleşmiş olan geleneksel maskülen ve feminen kalıpları araştırıyor. Solakoğlu “Amazonia” sergisinde mitolojide var olan Amazonların güncel bir yorumunu sunuyor.

Pilevneli Dolapdere’nin ikinci katında Umut Yasat’ın “23/5” adlı heykel sergisi yer alıyor. Yaşamını ve çalışmalarını Karlsruhe’de (Almanya) sürdüren sanatçı İstanbul’daki bu ilk kişisel sergisinde 2014 yılında başladığı “Der Stapel” adlı heykel serisinden yapıtlar sunuyor. Yasat, “Der Stapel” serisini başlangıçta daha önce üretmiş olduğu resimlerini bir araya getirerek oluşturdu. Sonrasında ise her birini numaralandırdığı ve “Der Stapel” olarak adlandırdığı bu heykellerinin arasına anlamlı ya da anlamsız fark etmeksizin günlük nesneleri sokmaya başladı. Sanatçı çevresinden topladığı buluntu malzemelerle oluşturduğu heykellerinde yaşamının günlük kayıtlarını, objeler aracılığıyla tutarak görselleştirmeyi amaçlıyor.
Pilevneli Dolapdere’nin birinci ve en alt katında ise yaşamını ve çalışmalarını Kopenhag’ta yürüten Yılmaz Şen’in “Varyasyonlar” adlı sergisi yer alıyor. Sanatçının İstanbul’daki bu ilk kişisel sergisinde üç ayrı serisinden çalışmaları izlenebiliyor. Yılmaz Şen, işlerinde genellikle insan algısının sübjektifliği ve alternatif gerçeklikler gibi konuları ele alıyor. Öngörülemezlik olgusu, gerçeklik algısı ve hareket tasarımı sanatçının işlerinin temelini oluşturan ögeler. Eserlerinin büyük bölümü hareketli görsellerden oluşan Şen, üretim ve araştırma aşamalarında çoğunlukla dijital görselleştirme tekniklerini kullanıyor.