Türkiye’deki nesli tehlike altındaki türleri korumak için harekete geçildi

Türkiye'de bulunan ve nesli tehlike altında olan türler hazırlanan 2,5 milyon bütçeli proje ile korunacak. Proje kapsamında nesli tehlike altındaki bitki ve hayvan türleri için önceliklendirme rehberi oluşturulacak ve seçilen pilot türler için model eylem planları hazırlanacak.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye'de bulunan ve nesli tehlike altında olan türlerin korunması için harekete geçildi. Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi ile nesli tehlike altındaki türler için önceliklendirme rehberi oluşturulacak ve seçilen pilot türler için model eylem planları hayata geçirilecek. Bütçesi 2 milyon 499 bin 990 euro olan ve Avrupa Birliğince onaylanan projenin sözleşmesi; Türkiye, Almanya ve Belçika'dan oluşan konsorsiyum ile yapıldı.

İhalesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan projenin amaçları arasında, tür koruma konusundaki mevcut çalışmaların artırılması yoluyla Türkiye'nin Tür Koruma Stratejisi'nin hazırlanması, AB ülkelerindeki iyi uygulamaların incelenmesi yoluyla eylem planı hazırlanması gereken nesli tehlike altındaki türler için önceliklendirme rehberinin oluşturulması ve seçilen pilot türler için model eylem planları hazırlanması bulunuyor.

Proje, tür koruma konusundaki mevcut çalışmaların artırılması ve AB ülkelerindeki iyi uygulamaların incelenmesi amacıyla AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarından desteklenecek.

2 Haziran 2020 tarihinde imzalanan ve 31 Ağustos 2020 itibarıyla resmi olarak uygulanmasına başlanan projenin toplamda 36 ay sürmesi planlanıyor.

Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler

Proje çerçevesinde tür koruma konusundaki mevcut durumun değerlendirilmesi, ulusal tür koruma stratejisinin, tür eylem planı hazırlama rehberi ve tür eylem planları için bir metodolojinin ve pilot tür eylem planlarının hazırlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda ülke genelinde 11 eylem planı hazırlanacak.

Proje çerçevesinde Karakulak, Küçük kerkenez, Nil kaplumbağası, 5 kuş türü (Elmabaş patka, Pasbaş patka, Dikkuyruk ördek, Kadife ördek, Yaz ördeği) için bir ortak plan ve bir de habitat eylem planı yapılacak.

250 kişiye eğitim verilecek

Proje kapsamında 250 kişiye eğitim verilecek. 3 Avrupa ülkesine, 36 kişilik (12'şerli ve birer hafta) çalışma ziyareti yapılacak.

Tehlike altında olan türlerin korunması konusunda halkın bilgi seviyesinin artırılması konusunda 2 belgesel film ve web sayfası hazırlanacak, eğitim programları düzenlenecek.

Projenin ana hedefi, Türkiye'deki tür eylem planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi çalışmalarını disipline etmek olacak.