217 milyon liralık projenin kadın şefi AB'nin 217 milyon liralık hibe desteğiyle yapılan Samsun Lojistik Köy Projesi'nin denetimini şantiyede tek kadın çalışan olan makine mühendisi Esra Kendüzler tarafından yapılıyor.