13 °C

2023 yılı hedefi Türkiye’nin merkezi olmak

Konya, büyük projelerle 2023 yılına kadar tarım, sanayi, ulaşım, turizm, enerji ve eğitimde Türkye’nin merkez kenti olmayı hedefliyor. Ekonomi Raporu 2013 başlıklı çalışmaya göre Konya, tarım ve sanayiden sonra turizmde de öne çıkmaya başladı

2023 yılı hedefi Türkiye’nin merkezi olmak

YILDIZ DOĞRUER YEMİŞ

KONYA - Konya Ticaret Odası (KTO) kentin sosyo-ekonomik hayatına ışık tutmak amacıyla hazırladığı ilk çalışmayı Konya Ekonomi Raporu 2013 başlığıyla yayınladı. Raporda Konya’nın sosyo-ekonomik durumu; ‘demografik yapı ve sosyal kalkınma’, ‘makroekonomik göstergeler’ başlıkları altında inceleniyor.  

Rapora göre 2002 yılında 130 milyon dolara yaklaşan bir ihracatı olan kent bu rakamı 2013 yılında 1 milyar 346 milyon dolara çıkardı. Kentin en çok ihraç ettiği ürünlerinde ilk üçü kazan ve makine, motorlu kara taşıtları, süt ürünleri alıyor.2008 yılından itibaren dış ticarette fazla vermeye başlayan Konya’da 2013’te ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 109,8 oldu. Kent ihracatında ilk 5 ülke ise Irak, Almanya, Rusya, İran ve Suudi.Arabistan. Konya’daki 126 yabancı sermayeli şirketin 57’si Al-manya, İran, Hollanda, Irak ve Suriye’den. Yabancı firmalar ağırlıklı olarak toptan ticaret ve komisyonculuk, perakende ticaret, ev eşyala-rının tamiri ile inşaat sektöründe çalışıyor.  

İşsizliğin en düşük olduğu 2. kent  

Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Karapınar, Konya , Konya 1. , Seydişehir ve Kulu’dan oluşan 9 OSB’sinden 8’i aktif olan kent, ta-rımda da iddialı. Ülke tarım alanlrının yüzde 10’una sahip olan kent, toplam alan ve ekilen alanda Türkiye’de birinci..Buğday, arpa, şekerpancarı, fasulye, havuç ve çemen otu üretiminde ülke birincisi olan kent, Konya Ova Projesi ile tarım alanlarını daha da genişletecek. 

Turizmde büyüyen Mevlana diyarı Konya , 2012’de 23 olan otel sa-yısını 25’e, 3 bin 888 olan yatak sayısını ise 4 bin 597’ye çıkardı. 111 üniversite öğrencisi olan kentte Selçuk, Necmettin Erbakan, Karatay ve Mevlana üniversitelerinden sonra 5. üniversitesi oldu. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi TR52 kentleri Konya ile Karaman aynı zamanda Türkiye’de işsizliğin en  Konya’nın 2023 yılı hedef Türkye’nn merkez kent olmak  Nüfus: 2.500.000  Mll Gelr: 14,2 mlyar dolar Kş başına düşen mll gelr: 25.000 dolar  İhracat hedef: 15 mlyar dolar Sanay ürünler hracat hedef:  11,5 mlyar dolar  Tarım ürünler hracat hedef:  3,5 mlyar dolar  İsthdam oranı: %56,20  İşsizlik oranı: %5  Konya, büyük projelerle 2023 yılına kadar tarım, sanay, ulaşım, turzm, enerj ve eğtmde Türkye’nn merkez kent olmayı hedeflyor. Ekonom Raporu 2013 başlıklı çalışmaya göre Konya, tarım ve sanayden sonra turzmde de öne çıkmaya başladı.  düşük olduğu bölge. Yüzde 4.2’lik oranla Karaman’da yüzde 4.2 olan işsizlik Konya'da 4.7 düzeyinde. Türkiye ortalaması ise yüzde 9.7. İşgücüne katılımda ise kent yüzde 48.4 ile yüzde 50.8 olan Türkiye ortalamasının gerisinde. 2013’te Konya’ya 51 bin 80 kişi göçtü, 55 bin 6 kişi de başka kentlere gitti. 

Güçlü yönü; stratejk konumu  

Konya Ekonomi Raporu’nda yer alan SWOT analizine göre kentin güçlü yanları istihdam yapısı, tarihi miras, pazarlama argümanları ve savunma sanayini destekleyen sektörler olarak sıralanıyor. 

Kentin zayıf yanları ise su kaynaklarının yetersizliği, limanlara uzaklık, hava kargo terminali ve yurtiçi-dışı uçuş yetersizliği.  Raporda kentin genç nüfus yapısı, hızlı tren hat kapasitesi, lojistik, ihracat, enerji kaynakları, stratejik konumu gibi bir dizi fırsat yarattığı da ifade ediliyor. Kentin yatırım avantajları ise genç nüfus, stratejik konum, zengin doğal kaynaklar, enerji potansiyeli, güçlü sanayi yapısı teşvik avantajları, tarım , sanayi ve ticarette merkez olması, çalışma kültürü ve üniversiteler kenti olması şeklinde sıralanıyor. Genç nüfusun göç vermesi ile dış ticaret talebindeki daralma ise kentin karşı karşıya olduğu tehditler olarak belirtiliyor.  Anadolu’nun yükünü çekecek merkezlerden bryz  Konya Ticaret Odası Yönetim  Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk,  Konya’nın 2023 yılına kadar tarım, sanayi, ulaşım, turizm, enerji, eğitim alanlarında büyük projelerle Türkiye’nin merkez şehri olmayı hedeflediğini belirterek, “KTO olarak Konya için veri üreten bir mekanizmayı da işletmeye başladık. Konya Ekonomi Ra-poru 2013” adlı çalışmanın Konya’nın sosyo-ekonomik hayatına ışık tutmasını hedefliyoruz” diye konuştu.  Anadolu’nun üretim yükünü çe-kecek merkez şehirlerden birisi ol-duklarını vurgulayan Öztürk, kali-fiye eleman sorununu çözmek için 2 yıl içinde KTO Mesleki Eğitim Mer-kezi’ni bitireceklerini, KTO Ulusla-rarası Fuar Merkezi'ni hizmete aç-tıklarını ve KTO Karatay Üniversi-tesi’ni kurduklarını söyledi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.