4 °C

BEBKA'dan Eskişehir ekonomisine yol haritası

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 36 maddeden oluşan bir eylem planı hazırlayarak Eskişehir ekonomisinin yol haritasını çizdi. Eylem planı kapsamında yatırım ortamını tanıtıcı projelere odaklanacak olan ajans, animasyon ve turizm sektörlerini öne çıkarmayı hedefliyor.

BEBKA'dan Eskişehir ekonomisine yol haritası

SONER CAVKAYTAR

BEBKA'nın hazırladığı Eskişehir İli 2017 Yılı Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017 Raporu'nda kente yatırım yapmanın avantajları sıralanırken, sanayinin yoğunlaştığı sektörler incelenerek, bu sektörlerin yaşadığı sorunlar ortaya kondu.

BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Güliz Ünal, hazırladıkları 36 maddelik eylem planının uygulamaya konduğunu ve her yıl güncelleneceğini belirterek, en büyük eksikliğin tanıtım olduğunu kaydetti. BEBKA’nın bu yıldan başlayarak eylem planı içinde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Ünal, bunların; doğrudan yabancı yatırımlar için ülke planı oluşturulması, turizm fuarlarına katılım, tanıtım filmi, yatırım ortamını tanıtıcı materyaller hazırlanması, Uluslararası Annecy Animasyon Film Festivali’ne katılım sağlanması, Eskişehir’de 3. Anadolu Animasyon Film Yarışması ve 3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali düzenlenmesi, Kızılinler Termal Turizm Bölgesi’ne yatırım çekme çalışmaları, Frig Vadisi sıcak hava balon uçuşu hizmetlerinin alımı, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personel yetiştirme programlarının desteklenmesi gibi faaliyetler olduğunu belirtti.

Belirlenen eylem planının içeriğinde BEBKA’nın yapacağı işlerin yanı sıra diğer kurumlarla koordinasyon sağlanarak saptanan sorunların çözümüne yönelik katkı sunacaklarını dile getiren Ünal, “Eskişehir’de iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanarak iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Kent sanayisinin rekabet gücünün artırılması, uluslararası alanda bilinirliğinin artırılmasını hedefliyoruz. Kente gelen uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, kamu, üniversite, sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım kültürünün yaygınlaştırılması hedeflerimiz arasında. Eskişehir’deki ulusal ve uluslararası alanda başarılı firmaların oluşturduğu sektörel küme oluşumlarının tanıtımı ve etkinliğinin artırılmasını da amaçlıyoruz” dedi.

Ünal, Türkiye çapındaki Animasyon Sektörü Raporu, Eskişehir Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ile Eskişehir Yatırım Ortamı adlı yayınlarını tamamladıklarını ve investineskisehir.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.