10 °C

Katma değerli ürün için teknolojiyi üniversite-sanayi-özel sektörün hizmetine sunuyoruz

2017‘de Erciyes Teknopark olarak, büyüyen Türkiye’nin teknoloji üssü olma yolunda artan hedeflerle çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız.

Katma değerli ürün için teknolojiyi üniversite-sanayi-özel sektörün hizmetine sunuyoruz

MAHMUT DOĞAN - Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), üniversitede bulunan nitelikli bilgiyi endüstrinin hizmetine sunmak ve ortak projeler geliştirmek üzere görev yapan iletişim köprüleri ve ara yüzleridir. Teknoloji Transfer Ofisleri aynı zamanda endüstrinin teknolojik problemlerine nitelikli çözüm üreten ve bunu sahada uygulayan mekanizmalardır.

Erciyes Teknopark çatısı altında 2012 yılında kurulan Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO), 2014 yılı itibarıyla TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanarak, Erciyes Üniversitesi’nin ticari değer taşıyan teknolojik bilgi ve patent üretmesi hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. ETTO’nun önemli işlevlerinden biri de üniversite-sanayi işbirliğini tesis edip geliştirmek adına çalışma yapmak.

Üniversite sanayi işbirliğinin önemli köprüleri Teknoloji Transfer Ofisleri

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ) biriminin başlıca faaliyetlerini; Ar-Ge merkezleri hakkında bilgilendirme ve Ar-Ge merkezleri kurulum danışmanlığı, vizyon geliştirme seminerleri, proje destek fonları hakkında eğitimler, sektör bazlı çalıştaylar ve akademisyen-sanayici-kamu kurumu eşleştirmeleri başlıkları altında sıralayabiliriz.

Ar-Ge çalışmaları, kapsamlı ve maliyetli olmasının yanı sıra sistematik bir çerçevede yürütüldüğünde uzun vadede teknolojik olarak ilerlemenin en etkili yoludur. Biz de bu bağlamda Erciyes Teknopark olarak Türkiye’de ve bölgemizde Ar-Ge merkezlerinin kurulum sürecini teşvik edici çalışmalar yapmayı kendimize vizyon olarak benimsedik. Bu kapsamda Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleşen önemli başarılarımızdan biri Kayseri’nin ilk Ar-Ge merkezini kurmak oldu. Kayseri Şeker Fabrikası ile 23 Ocak 2014 tarihinde bir işbirliği protokolü imzaladık. İmzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Kayseri Şeker Fabrikası’nın Ar-Ge merkezi kurması ve bu iş için Erciyes Teknopark’ın destek olması belirlendi. Süreçle ilgili işlemler 10 ay içinde tamamlandı ve Kasım 2014 tarihinde Kayseri Şeker Fabrikası’nın Ar-Ge merkezi kuruldu. Oldukça kısa sürede başarıyla tamamlanan bu işbirliği protokolü sistematik ve yoğun bir çalışmanın sonucudur. Yaptığımız çalışmalarla Kayseri sanayisi için örnek teşkil edecek projeler üretmek istiyoruz. Bu kapsamda Kayseri’de yeni kurulan iki Ar-Ge merkezi (Hasçelik ve Aspilsan) ile işbirliği anlaşmaları yapılmış olup, Ar-Ge merkezlerine personel eğitimi, proje yazım hizmeti ve vizyon geliştirme seminerleri şeklinde hizmetler sunulacak. Erciyes Teknopark olarak bölgemizde yeni kurulmaya başlayan Ar-Ge merkezlerinin başarılı projelere imza atmasını öngörüyoruz.

Akademisyenlerin projelerine ortak sanayi firmaları buluyoruz

ÜSİ birimi altında kurmuş olduğumuz takım ile birlikte; sanayi odaklı projeler yapmak isteyen akademisyenlere ve firmalara projenin yazımından, proje dosyasının hazırlanmasına ve ortak bulmaya kadar birçok konuda yardımcı oluyoruz. Akademisyenlerin yaptıkları çalışmaların raflarda kalmayıp, sanayide uygulamaya dönüşmesi için üzerinde çalıştıkları projelerini uygulayabilecek uygun özel sektör firmaları ile eşleştirmeler sağlıyoruz. Bu şekilde projelerin ürüne dönüşmesini amaçlıyoruz.

Öte yandan 2016 yılında yaptığımız tüm çalışmalarda hedefimiz girişimciliği destekleyici projelerle Kayseri’deki geleneksel sanayi anlayışının, teknoloji tabanlı sanayiye dönüşümünü sağlamaktı. Hedefimize ulaşma konusunda kayda değer mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. 2017 ‘de Erciyes Teknopark olarak, büyüyen Türkiye’nin teknoloji üssü olma yolunda artan hedeflerle çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Havacılık ve uzay teknolojileri konusunda Kayseri’nin orta vadede kayda değer merkez haline gelmesi için Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda 2017 yılında gerçekleştireceğimiz en büyük girişimlerimizden biri savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi kurma yönünde olacak.

Sera Kuluçka Programı ile girişimcileri endüstriye kazandırıyoruz

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak, girişimci adaylarını teşvik etmek için Sera Kuluçka Programı adlı bir program yürütüyoruz. Sera Kuluçka Programı ile girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne veya hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yaratmayı amaçlıyoruz. Sera programının en özgün tarafı aşamalı bir girişimcilik programı olmasıdır. Sera programı pre-sera, sera, after-sera ve pro-sera olmak üzere dört alt programdan oluşuyor. Program kapsamında son iki yıl içinde yaklaşık 200’e yakın girişimciye eğitim verildi. 80 genç girişimci ise Sera Kuluçka Programı’ndan yararlanmaya devam ediyor. Girişimcilik ekosisteminin olmazsa olmazlarından biri olan ve 2016 yılı son çeyreğinde hizmete açtığımız LAB Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi’nde de girişimciler ürünlerinin prototipini güvenli ve hızlı bir şekilde üretip test etme şansını yakalıyor. 2017 yılında Sera Kuluçka Programımızı daha da güçlendirip global bir modele dönüştürmeyi ve girişimcileri endüstriye kazandırmayı, Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyemizi de büyütmeyi hedefliyoruz.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.