13 °C

'Organik tarım üretici ve tüketici sayısını artırmayı hedefliyoruz'

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek

'Organik tarım üretici ve tüketici sayısını artırmayı hedefliyoruz'

Kapadokya Organik Üreticiler Birliği Derneği (KAPTAR) 2009 yılında Kayseri'de kuruldu. Dernek olarak Kapadokya'yı kapsayan coğrafik bölge içinde organik tarım üretiminin artmasına öncülük etmek, üreticileri çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermeden yapılan sürdürülebilir bir tarım modeline özendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması ve yöresel tohumlara sahip çıkmak, üreticilere yeterli ve güvenilir gelir temin etmek, tüketiciye kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak, tüketicilerde organik gıda tüketme bilincini yaygınlaştırmak, sonuç olarak organik üretici ve tüketici sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz projelerimizle vizyonumuz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

Üye sayımız, kurulduğumuz günden bu yana hızla artarak, 97 kişiye ulaşmıştır. Kurulduğumuz günden bu yana organik üretim yapılan alan 2000 dekara çıkmıştır.Kurulduğumuz günden bu güne kadar yürüttüğümüz faaliyetlerimizi kısaca sıralayacak olursak;

-2012 yılından bu yana Kayseri'de üretici ve tüketici bilinci oluşturmak üzere organik tarımla ilgili seminerler ve eğitim faaliyetleri düzenliyoruz.

-Tarım fuarlarında organik tarımla ilgili bilgilendirme çalışmaları yaparak, hem üretici hem de tüketicilerde doğru bir bilinç ve algı oluşturmaya çalışıyoruz.

-Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi'nde yer alan üreticilerin müteşebbisliğini üstlenerek üreticilerin sertifikasyon hizmetlerine destek oluyoruz.

- Kayseri'de 2012, 2013 ve 2017 yıllarında kurulan organik pazarların denetimi ve organizasyonlarını yaparak üreticiden tüketiciye en kısa ve en ucuz yoldan, en düşük maliyetlerle organik ürünlerin ulaştırılmasına olanak sağlıyoruz.

- İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi' (KAÇEM) projesinde ortak olarak yer alarak, Türkiye'ye örnek olabilecek bir modelle ekolojik işleme merkezinin kırsalda kurulmasında ve yürütülmesinde mentörlük üstlenerek kadın üreticilerimizin organizasyonu ve yönlendirilmesine katkı sunuyoruz.

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Kocasinan ilçesi Çırgalan Mahallesi'nde yaptırılan 'Doğal Ürünler Bahçesi' projesine, derneğimiz tarafından teknik danışmanlık yapılmıştır. Bu proje kapsamında kurulan ve içerisinde hem üretim hem de organik pazar alanı ile satış yapılabilen ve organik tarımın tüm kurallarının uygulamalı olarak üreticilere gösterildiği örnek bir çalışma alanı kurulmuştur. Bu alan Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

- 2017 yılı Eylül ayında başlayan ve Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülecek 'Ecotowns of Kayseri (Kayseri'nin Ekolojik Kasabaları' isimli Avrupa Birliği projesinde ortak olarak yer almaktayız. Bu projenin amacı ise iklim değişikliğinin yaratmış olduğu olumsuzlukları azaltmak amacıyla üreticileri organik tarıma yönlendirmek ve bilinç oluşturmaktır.

Sonuç olarak; Gelecek nesillere doğal ve sağlıklı kaynaklardan yeterince yararlanabilecekleri bir dünya bırakmak adına hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu yolda emek gösteren herkese ışık olmamız dileğiyle……

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.