5 °C

Yeni nesil üniversitelere ihtiyaç var

Üniversite-sanayi iş birliği konusunda uluslararası rekabet ortamında en iyi akademisyen, öğrenci ve araştırma desteği için yarışan, iş dünyası ve diğer üniversitelerle yakın iş birliği içinde olan çok kültürlü kozmopolit kurumlara, başka bir deyişle yeni nesil üniversitelere ihtiyaç duyuluyor.

Yeni nesil üniversitelere ihtiyaç var

Prof. Dr. İHSAN SABUNCUOĞLU - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü

Her alanda hızlı bir değişimin ve gelişimin yaşandığı günümüzde, bilginin dört duvar arasında sınırlı kalmayıp, topluma yararlı bir hale dönüştürülmesi için iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile yakın iş birliği içinde topluma aktarılması gerekiyor. Bu durum, üniversitelerin eğitim ve araştırma yaklaşımlarında değişim ve dönüşümü zorunlu hale getiriyor. Bu noktada, bilgiyi toplumsal yarara ve değere dönüştürebilen, uluslararası rekabet ortamında en iyi akademisyen, öğrenci ve araştırma desteği için yarışan, iş dünyası ve diğer üniversitelerle yakın iş birliği içinde olan çok kültürlü kozmopolit kurumlara, başka bir deyişle yeni nesil üniversitelere ihtiyaç duyuluyor.

Bu doğrultuda, Kayseri’nin ekonomisine ve ticaretine yön veren sanayi kuruluşlarıyla çeşitli iş birliği anlaşmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaları üniversite bünyemizdeki sürekli eğitim merkezi olan AGÜ Akademi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin öncülüğünde tasarlayıp faaliyete geçirmeye başladık. Yaptığımız görüşmeler ve anlaşmalar doğrultusunda, sanayicilerin de öğrencilere danışmanlık, staj ve iş yeri deneyimi elde edilmesi gibi konularda çeşitli imkanlar sağlıyoruz. Bu çalışmaların bir kısmı şimdiden başladı ve AGÜ’deki bazı bölümlerin derslerinin büyük çoğunluğu sanayideki çeşitli fabrikalarda işleniyor.

Üniversite-sanayi iş birliğinde kentin ihtiyaçlarını gözetiyoruz

Tüm bu gözlemler ışığında AGÜ olarak üniversite-sanayi iş birliğine önem veriyor, bu eksende bir araştırma felsefesini benimsiyoruz. AGÜ’nün tasarımında beş temel unsuru göz önüne aldık. Bu unsurlar Kayseri’nin kimliği, özellikleri, ihtiyaçları, işveren ve öğrencilerin ihtiyaçlarından oluşuyor. Üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarımız bu unsurlar doğrultusunda ilerlerken, özellikle sanayicilerin dünya ile rekabet edebilmeleri için Ar-Ge ve tasarım, yenilikçilik, marka yönetimi ve staj modelleri gibi konularda onlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Çalışma konularını da toplumun ve sanayicilerin ihtiyaçları doğrultusunda birlikte belirliyoruz.

Öğrencilerimizi iş dünyasına hazırlıyoruz

Eğitim sadece sınıf ortamında değil, kütüphanede, kafeteryada, sokakta, fabrikada kısacası her yerde yapılabilir. Öğrencilerin bir proje etrafında yerel, küresel veya ulusal sorunlara iş dünyasıyla iş birliği içinde çözüm üretmeleri gerekiyor. Üniversite-sanayi iş birliği anlayışımız çerçevesinde eğitimi de gerek teknik geziler gerekse fabrikada işlenen derslerle, dersliklerin dışına çıkarıyoruz. Öğrencilerimize lisans eğitimleri sürerken çalışma hayatına hazırlamak adına iş dünyası ve sektörle iç içe olma fırsatı sağlıyoruz. Sanayinin ve üniversitelerin birbirinden farklı üstünlüklerinin olduğu alanlar bulunuyor. Bu üstünlüklerin değerlendirilerek, üniversitedeki teorik bilgilerin sanayiye, sanayideki pratik bilgilerin üniversiteye aktarılması adına üniversite ve sanayi iş birliğine yönelik projelerin üretilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-Ge ve tasarım, yenilikçilik, marka yönetimi ve staj modelleri, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen, sanayici ve öğrenci arasında karşılıklı sürdürülebilir bir işbirliğini sağlamayı hedefliyoruz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap