Resmi Gazete

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

Resmî Gazete'nin hazırlanışı, mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Mevzuat bölümü, "23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır.

İlân bölümü, Resmî Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Eylül 2018'den önce basılı olarak da yayımlanan gazetenin basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nce saat 23:00'dan sonra başlamaktaydı. Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayımlanmaktadır. Resmî Gazete'nin eski sayıları internet ortamında erişime açıktır.

Resmi Gazete'de bugün
Resmi Gazete'de bugün Bazı ham madde ve ara mamullerin gümrük vergileri indirildi
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Özelleştirme yoluyla devralmalarda düzenleme Cam ithalatında gözetim uygulaması yeniden düzenlendi Resmi Gazete'de bugün Müsilaj ve imar düzenlemeleri yürürlükte Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesi yönetmeliği Resmi Gazete'de Ofisfinans Finansman AŞ'ye faaliyet izni Hazine ve Maliye Bakanlığına başmüfettiş atamaları Dört ilde idare mahkemesi kuruldu YÖK'e atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Yiğit atandı Resmi Gazete'de bugün (11 Haziran 2022) Tüketici kredilerinde BSMV oranı yüzde 10'a yükseltildi Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı TİM ve ihracatçı birlikleriyle ilgili kanunda değişiklik Türkiye Şeker Fabrikaları Başkanı Alkan görevden alındı Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Resmi Gazete'de bugün Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de Danıştay üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş seçildi