SPK, iki şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın bedelli sermaye artırımı ile Duran Doğan'ın bedelsiz sermaye artırımı başvurularına onay verdi.