Değişim Yelpazesi

Yarının çalışanları bilimsel düşünecek Bilim insanları araştırmaya başlamadan hipotez geliştirirler, buldukları sonuçları bu hipotezle karşılaştırırlar. Siz de işte yeni bir problemi çözerken aynı yöntemi izleyebilirsiniz.