Sigortacılık

Tamamlayıcı sağlık sigortası prim üretimi arttı Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, COVID-19 sürecinde başta tamamlayıcı sağlık sigortası olmak üzere, bu kapsamdaki ürünlere yönelik talebin ciddi oranda arttığını belirterek “Branş kapsamında 2022 yılı temmuz ayı sonu itibarıyla 14 milyar TL prim üretimi gerçekleşti." dedi.