Gıda

Makarna sektörü ihracat için 'yumuşak buğday'a yöneldi Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Külahçıoğlu, "Sadece ihracata yönelik olarak, bu yönde tüketim alışkanlıkları olan ülkelerle kısıtlı olması kaydıyla yumuşak buğdaydan makarna üretimine cevaz verilmesi sektörümüzün önünü açacak ve ihracatı artıracak bir uygulama olacaktır" dedi.