5 °C

Dünya Gazetesi Künyesi

 

Kurucusu: Nezih DEMİRKENT
Dünya Süper Veb Ofset A.Ş adına İmtiyaz sahibi:
Didem DEMİRKENT

Başyazar
Osman S. AROLAT

Genel Yayın Yönetmeni
Hakan GÜLDAĞ

 

Sorumlu Yaziişleri Müdürü ve
Yayın Koordinatörü

Ömer TÜRKDÖNMEZ

Genel Yayın Yönetmen Yardımcıları

Bölgeler Koordinatörü      Haber Koordinatörü
 Talip AKTAŞ                  İbrahim EKİNCİ


Yazıişleri Müdür Yardımcıları

Borsa-Finans                    İstihbarat                                    Yurt Haberleri
          Ece CEYHUN         Özlem ERMİŞ BEYHAN                Handan Sema CEYLAN


Haber Müdürü                                         Editör

                   Ebru SUNGUR                                 Özgür TAŞPINAR       

 

             Dış Haberler                       Kültür Sanat                   Uluslararası İlişkiler
             Evrim Küçük                      Nermin Sayın                    Didem Eryar Ünlü Genel Müdür: Hülya KOÇ

Tel: (0212) 4402424

Faks: (0212) 3550786

 

Ankara Temsilcisi: Ferit B. PARLAK

Tel: 0312 438 55 00 pbx


İzmir Temsilcisi: Yaşar KUŞ

Tel: 0232 446 88 16 pbx 


Reklam Müdürü: Şengül AKYILDIZ

Tel: (0212) 4402739 - 4402740

MERKEZ: 'Globus' Dünya Basınevi

100. Yıl Mahallesi 34204 Bağcılar - İstanbul

Telefon: (0212) 4402424

e-posta: dunyaweb@dunya.com

Yazı İşleri Telefon: (0212) 4402701

Yazı İşleri Fax: (0212) 3550786

İstihbarat: (0212) 4402709

Araştırma: (0212) 4402968

İşletme: (0212) 4402986

Dizgi ve Baskı: Dünya Süper Veb A.Ş. 100. Yıl Mahallesi 34204 Bağcılar/İstanbul

Ankara Baskı : Star Medya Yayıncılık A.Ş. Ankara Baskı Tesisleri

Dağıtım: Doğan Dağıtım AŞ.


Dünya Gazetesi Bölge Temsilcilikleri

 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.