İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

.

İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
İ L A N
İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14/11/2023 tarih ve 2023/406 Esas- 2023/803 Karar sayılı ilamı ile 51874785432 T.C. Nolu davacı Ferhat Akkuş'un "Ferhat" olan isminin "Fırat" olarak ve "Akkuş" olan soyisminin "Işıl" olarak değiştirilmiştir.
İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01967790