İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

.

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
 
Soyadı-Adı(Unvanı) Vergi K.No Adres Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı
ŞENEL GRUP PETROL OTO YEDEK PARÇA DANIŞMANLIK PLASTİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ 8040482281 MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA 7 34 SARIYER İSTANBUL 202101202112 0010 0010 88.764,36 3080 266.293,08
ŞENEL GRUP PETROL OTO YEDEK PARÇA DANIŞMANLIK PLASTİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ 8040482281 MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA 7 34 SARIYER İSTANBUL 202110202112 0033 0033 88.764,36 3080 266.293,08
ŞENEL GRUP PETROL OTO YEDEK PARÇA DANIŞMANLIK PLASTİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ 8040482281 MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA 7 34 SARIYER İSTANBUL 202110202110 0015 0015 12.564,90 3080 37.694,70
ŞENEL GRUP PETROL OTO YEDEK PARÇA DANIŞMANLIK PLASTİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ 8040482281 MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA 7 34 SARIYER İSTANBUL 202111202111 0015 0015 11.359,68 3080 34.079,04
ŞENEL GRUP PETROL OTO YEDEK PARÇA DANIŞMANLIK PLASTİK MATBAA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ 8040482281 MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA 7 34 SARIYER İSTANBUL 202112202112 0015 0015 39.985,75 3080 119.957,25
Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün (15) ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın No ILN01951651