T.C. BAKIRKÖY 16. İŞ MAHKEMESİNDEN

.

T.C. BAKIRKÖY 16. İŞ MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/429
DAVACI : BİRGÜL MUTLU - T.C. 60160543656
Davacı, BİRGÜL MUTLU ile davalı GD BEYAZ KÖŞE ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Davacı vekili Av. Ferit Gökçen Erman vekillikten istifa ettiği, istifa dilekçesinin ve duruşma gün ve saatinin davacı Birgül Mutlu'ya tebliğ edilemediği, yapılan yurt dışı tebligatının iade döndüğü anlaşılmakla, vekillikten istifa ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Vekiliniz vekaletten istifa ettiğinden kendinizi yeni bir vekil ile temsil ettirmeniz veya duruşmalara bizzat katılmanız, duruşmalara katılmadığınız veya yeni bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği hususu ve duruşmanın 05/03/2024 günü saat 11:00'da olacağı hususu ,
Vekillikten istifa dilekçesinin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonunda tarafınıza ilanen tebligat yapılmış sayılacağı hususu,
İlan tarihinden itibaren yurt içinde tebligata elverişli bir adres veya 11/02/1959 tarihi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta adresi bildirmeniz veya davada kendinizi avukatla temsil ettirmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yargılama aşamalarında başkaca tebligat yapılmayarak hüküm verileceği ve hükmün de aynı şekilde yurt içindeki gzetelerden birinin vasıtası ile hükmün tebliğ edileceği,
İş bu ilanın tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01964648