T.C. BEYKOZ 2. AİLE MAHKEMESİN'DEN

.

T.C. BEYKOZ 2. AİLE MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO : 2022/180
DAVALI :HAKAN ŞİRİN - MURAT YILDIZ -Rüzgarlı bahçe mahallesi Rezene sokak no 7/1
Beykoz / İSTANBUL
Davacı Nebahat Yıldız tarafından Davalı Murat Yıldız aleyhine açılan Boşanma ( Evlilik Birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile Boşanma ( Çekişmeli ))
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır .Adres tespit edilemediğinden ve mernis adresinizde bulunmadığınızdan dava dilekçesinin ve duruşma gün ve saatinin tebliğine karar verilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde özetle ; Davalı ile 2008 yılında evlendiklerini, müşterek 2 çocuklarının bulunduğunu, davalı ile fikren ve ruhen anlaşamadıklarını, davalının aile birliğinden kaynaklanan sorumlulukları yerine getirmediğini, bir arada yaşamalarının toplumsal olarak hiçbir yararının kalmadığını,birbirlerine zarar vermeye başladıklarını, bu sebeplerle boşanmalarına yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Dava dilekçesine karşı "HMK122 md gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz HMK128md uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK139 md.gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." hususu ve ,Durusma Günü: 29/04/2024 günü saat: 09;25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, hususu, Dava Dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01967855