T.C. İstanbul Anadolu 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

T.C. İstanbul Anadolu 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/243 Esas
KARAR NO : 2023/294
Davanın KABULÜ ile ; İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Sütlüce Mahallesi, Cilt No: 36 Hane No: 265 BSN:9 ' da nüfusa kayıtlı Ahmet ve Pervinoğlu 19/04/1982 doğumlu 35********6 TC Kimlik numaralı Gökmen Çakmak'ın Gökmen olan isminin "MARCUS GÖKMEN" olarak düzeltilmesine
Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01969298