T.C. İSTANBUL ANADOLU 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

.

T.C. İSTANBUL ANADOLU 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2022/518 Esas
KARAR NO : 2023/939
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2023 tarihli ilamı ile 359/b maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Üzeyir ve Havva oğlu, 10/10/1991 doğumlu, Ordu, İkizce, Tombaşlı mah/köy nüfusuna kayıtlı SEZER SEKMEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.01.2024

#ilangovtr Basın No ILN01967221