T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

.

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2023/35296 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35296 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti:   662.500,00 

Adedi: 1

Cinsi: Taşıt

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34akn456 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , M9TB870C258066 Motor No'lu , VF1MAF4SE59467178 Şasi Nolu

Artırma Bilgileri 1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 14:42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:42
08/01/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN01964790