Kredi kullanımı arttı hayat sigortaları yükselişe geçti

Konut, otomobil ve tüketici kredilerindeki artış, hayat sigortalarını da etkiledi. Kredi bağlantılı hayat sigortası üretimi 18 milyar liraya çıktı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Konut ve otomobil kredisi kullanımındaki artış, kredi bağlantılı hayat sigortası üretimini de artırdı. 2022 sonu itibarıyla, kredi bağlantılı hayat sigortası üretimi 18 milyar TL civarında olarak gerçekleşti.

Kredi bağlantılı hayat sigortasının toplam hayat sigortaları içerisindeki payı yaklaşık yüzde 60 düzeyinde bulunuyor. 2021 yılında kredi bağlantılı hayat sigortası ile 132 bin sigortalının 1,6 milyar TL tutarında kredi borcu sigorta şirketleri tarafından kapatılmıştı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) DÜNYA Gazetesi’ne verdiği bilgiye göre 2022 sonu itibarıyla sigorta şirketleri hayat sigortaları kapsamında toplam 5,5 milyar lira tazminat ödemesi yaptı.

Bu tutarın 3,4 milyar lirası kredi bağlantılı hayat sigortaları kapsamında yapıldı. Kredi bağlantılı hayat sigortalarının toplumsal yararının çok yüksek olduğunu belirten TSB yetkilileri, vefat, maluliyet, işsizlik gibi risklere karşı koruma sağlayan kredi hayat sigortalarının, kişinin bu tür riskler gerçekleşince gerek kendisinin gerekse vefat durumunda hak sahiplerinin maddi açıdan yaşam standardını aynı seviyede sürdürmesine olanak tanıdığına dikkat çekti.

TSB yetkilileri şöyle devam etti: Örneğin, konut kredisi kullanan bir vatandaşın kredi süresi içinde vefat etmesi durumunda kalan borç, bankaya hayat sigortası şirketince ödenmektedir. Bu sayede geride kalanlar içinde yaşadıkları konutta yaşamlarını devam ettirebilmekte, konut kredisinin kalan borcu sebebiyle oluşabilecek büyük bir maddi yükün altında kalmamaktadırlar.

Sadece vefat durumunda değil, çalışan bir kişinin isteği dışında işsiz kalması durumunda da 6 ay ile 12 ay arasında kredi taksitleri hayat sigortası şirketlerince ödenmektedir; sigortalı sigorta poliçesi sayesinde işsizliğin yaratacağı stresi bir nebze de olsa üzerinden atmış olmaktadır.

Bu açılardan bakıldığın da sigorta poliçesinin devamını sağlamanın ilerde beklenmedik durumlarda oluşacak maddi manevi kayıpları karşılamada ne kadar önemli olduğu daha bir açık şekilde ortaya çıkmaktadır”.

Tüketici, hayat sigortasını kredi aldığı bankaya yaptırmak zorunda değil Viennalife Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü ve olayinkolayi.com yöneticisi Murat Akçay BDDK tarafından son açıklanan bankacılık sektör verilerine göre; 2022 yılının ilk 11 ayı itibariyle tüketici kredilerinin toplam tutarının 1 milyar TL’yi aştığını ve bu noktada aslında önemli bir pazar büyüklüğü olduğunu söylüyor.

Kredi hayat sigortalarının toplam hayat sigortası pazarının, yıllara göre değişkenlik gösterecek şekilde yüzde 70-80’ini kapsadığını vurgulayan Akçay, “Kredi ile bağlantılı sigortalar her zaman bireysel olarak değil, kimi zaman grup sigortası altında veya ticari krediler için de düzenlenebildiğinden, sigorta penatrasyonunu gün geçtikçe yukarı çekebileceğimiz ciddi bir potansiyelden bahsedebiliriz” diyor.

"Genellikle bankanın sunduğu sigorta kullanılıyor" Murat Akçay, tüketicilerin genellikle bu ürünle ilk tanışma anının, kredi çekme ihtiyacının ortaya çıkması ile gerçekleştiğini söylüyor.

Çoğu zaman kredi müşterisi, bankanın sunduğu pakette bulunan hayat sigortasını yaptırıyor ve kredi ödeme süresince hayat sigortalı oluyor. Geçen yıl yapılan değişiklikle bankaların kredi müşterilerine sigortalı ve sigortasız paket sunmaları gerekiyor.

Buna göre, tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu, riskin gerçekleşmesi durumunda birinci derecede alacaklısı kredi kuruluşu olan poliçenin kredi verenin iradesine bağlı olmaksızın kabul edilmek zorunda olduğu hususları düzenlendi.

Murat Akçay bankaların sigortalı ve sigortasız olmak üzere iki farklı faiz oranından teklif sunduğunu ve sigortalı kredi teklif lerinde faiz oranı daha düşük kaldığı için tüketicinin daha düşük faiz oranlı teklifi seçmeye yöneldiğini söylüyor.

Diğer yandan Akçay, “tüketiciler açısından çektikleri krediyi güvence altına alan kredi hayat sigortası teklifinin genellikle banka kanalı üzerinden alınabildiğine dair bir alışkanlık olduğunu gözlemliyoruz” diyor.

Sigorta tüketicinin tercihine bağlı Bu noktada 2022 yılının son çeyreği itibariyle önemli gelişmeler yaşandığını ve birkaç yeni yönetmelik ile kredi ile bağlantılı hayat sigortalarına ilişkin sigortacılık mevzuatında yeni düzenlemeler devreye alındığını hatırlatan Akçay, bu kapsamda tüketicilerin bankalar dışında diğer sigorta şirketlerinden sigorta teklifi alma hakkı olduğu ve dilediği şirketten yaptırdığı sigorta poliçesi ile kredi anlaşmasında faiz oranında bir değişim olmaksızın bankalara/ilgili finans kuruluşlarına poliçelerini sunabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtiyor.

Kredi hayat sigortasının “yaşam kaybı” ve seçimli olarak “tam ve daimi maluliyet” durumunda kredi borcunu teminat kapsamında güvence altına alan bir sigorta ürünü olduğunu ifade eden Akçay, ayrıca ödenen primlerin vergi matrahından düşülerek vergi avantajı elde edilebileceğini söylüyor. Akçay, ancak zorunlu bir sigorta türü olmadığından, kredi borcunun teminat altında olmasının tamamen tüketicilerin tercihine bağlı olduğunu da sözlerine ekliyor.