17 °C

Süleyman Saim Tekcan'dan 60 yılın birikimi…

Süleyman Saim Tekcan'ın uzun bir aradan sonra geniş kapsamda hazırladığı resim ve heykellerden oluşan proje sergisi "Döngüsel Seyir," Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe Salonu'nda açıldı…

Süleyman Saim Tekcan'dan 60 yılın birikimi…

Süleyman Saim Tekcan'ın uzun bir aradan sonraki sergisi "Döngüsel Seyir" açıldı. Sanatçının sergisi, yeni heykel ve resimlerinin yanı sıra sergi için ortak bir çalışma platformu sağladığı küratöryel ekip ve tasarım ekibi ile beraber serginin içeriğine uygun özel bir seçki ile daha önce üretilmiş eserlerinden özenli bir koleksiyondan oluşuyor.

Zamana açılan kapı

"Döngüsel Seyir" sergisinin küratörü Dilek Karaaziz Şener, sergiyi şöyle anlatıyor:

"Süleyman Saim Tekcan'ın altmış yılda kararlı, üretken ve her anın kendi gerçekliğiyle yoğrularak yapılanan döngüsel seyrinin süreci söz konusudur. Öncelikle resminde somut ve soyutun halleri ince bir çizgi ile ayrılır. Beslendiği coğrafya ve çocukluğunun ait olduğu kökenleri, biçim verme yoluyla kendi düşünsel dünyasından izleyiciye sunar. Sanatla yoğrulmuş bir insandır Tekcan. Tutarlı, inançlı ve ne yapmak istediğinin farkında olan, biçim ile oynayan, imge ile hesaplaşan, ifade ile aynı bedeni düşünsel bağlamda düğüm düğüm birbirine ekleyen, sürekli üreten ve kendi döngüsünde tekrara ve aynılığa düşme kuyusunun tuzaklarından uzak duran, bazen de zamanı es geçebilen farklı bir düzlemde yol alır."

"Kaynaklardan beslenme, coğrafyasının kültür katmanları arasındaki yolculuklarından esinlenmek, ister kişisel isterse kolektif bellekle taşınan unsurlar sanatı ile buluşur. Sanatın varlığındaki sorgulama ise bizi yeniden sanat yapıtının kaynağına sürükler ve bırakır. Tekcan'ın böylesi bir önermeyi oluşturmaktaki amacı, iki yola açılıyor ve bu yolları yeniden tek bir noktada topluyor. Birincisi kaynağından beslenen sanatçı oluşu, ikincisi ise kaynağını evrensel dile aktarabilen ve yıllarını zaman dizgesi olarak birinin bir diğeriyle ilintilendirilmesi prensibine sadık kalışıdır. Her iki yolun da birleştiği yön formların özgürleşmesidir. Moda temalar, bilindik detaylar, altı sır dolu anlamlardan daha çok belirgin bir üslup anlayışı ve içeriğine sıkı sıkıya bağlılık söz konusudur."

"Süleyman Saim Tekcan'ın Döngüsel Seyir sergisinin amacı, retrospektif bir anlayışta, sanatçının zaman dizgesini adım adım takip ederek izleyiciye sunmak değildir. Serginin akışından da anlaşılacağı üzere -ki bu akışın tarihsel bir süreci yansıtması gerekliliği gibi yanılsamayı engelleyerek- sanatçının resimlerinin tarih dizimi gözetmeksizin birbirlerini nasıl etkiledikleri, nasıl okundukları ve iç içelikleriyle aslında dönemsellikten daha çok sanatsal kaygıların problemleriyle Tekcan'ın farklı bir yönü aktarılmaktadır. Yüzeyler desenlerle, desenler çok rahatlıkla yağlıboyalarla ve de lavilerle konuşmakta, sergi mekânın merkezine yerleşen heykeller ile de yüzey-hacim etkileşiminin okumaları sağlanmaktadır. Yüzeydeki soyut sembol karşısındaki at figürüne seslenir: Deneyim, üretim ve sonunda mekândaki paylaşım hepimizde saklı kalmış bir yol hikâyesidir."

Sergi, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 30 Mart'a kadar görülebilir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap