Bakan Çelik 2023'e kadar inşaatta istihdamın yüzde 135 artacağını söyledi

Bakan Çelik, ''Ulusal İstihdam Stratejisi'nin temel hedefleri, işsizlik oranını yüzde 5'e çekmek, istihdam oranını yüzde 50'ye yükseltmek ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdamı yüzde 15'in altına çekmek'' dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 

ANKARA - Fatma Can - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ulusal İstihdam Stratejisi'nin temel hedeflerinin, işsizlik oranını yüzde 5'e çekmek, istihdam oranını yüzde 50'ye yükseltmek ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdamı yüzde 15'in altına çekmek olduğunu belirterek, ''2023'e kadar istihdam oranı bilişim sektöründe yüzde 75, finans sektöründe yüzde 25, inşaat sektöründe yüzde 135, sağlık sektöründe yüzde 100, turizm sektöründe ise yüzde 75 artırılacak'' dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye nüfusunun 73 milyon 638 bin, 15 yaş ve daha yukarıdaki yani çalışabilir nüfusun ise 54 milyon 759 bin olduğunu söyledi. Türkiye'deki işgücünün 27 milyon 821 bin olduğunu belirten Çelik, 25 milyon 498 kişinin istihdam edildiğini ifade etti. İşsiz sayısının 2 milyon 323 bin olduğunu dile getiren Çelik, ''2009'un Temmuz ayı ile bu yılın Temmuz ayı arasındaki üç yıllık dönemde 3 milyon 285 bin kişiye istihdam sağlandı. Son 3 yılda işsiz sayısı 944 bin kişi azaldı'' dedi.

İşsizlik oranının Temmuz 2010-Temmuz 2011 tarihleri arasındaki dönemde yüzde 10,7, Temmuz 2011-Temmuz 2012 döneminde ise yüzde 9,2 olduğunu hatırlatan Çelik, ''AB'nin işsizlik ortalaması yüzde 10,5 iken, işsizlik oranları Fransa'da yüzde 10,6, İtalya'da yüzde 10,7, İspanya'da yüzde 25,1, Yunanistan'da yüzde 25,1 ve Portekiz'de ise yüzde 15,9'' diye konuştu.

''Genç işsizlik oranı, 2012 Temmuz itibarıyla yüzde 16,3'e geriledi''

İşgücüne katılma oranının 2005'te yüzde 46,4, 2008'de yüzde 46,9, 2010'da yüzde 48,8, 2011'de yüzde 49,9 ve bu yılın Temmuz ayı itibarıyla yüzde 50,8 olduğuna dikkati çeken Çelik, 2005'de yüzde 19,9, 2008'de yüzde 20,5 ve 2009'da yüzde 25,3 olan genç işsizlik oranının ise 2012 Temmuz itibarıyla yüzde 16,3'e gerilediğini bildirdi.

Genç işsizlikte AB ortalamasının yüzde 22,7 olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, bu oranın Fransa'da yüzde 22,7, İtalya'da yüzde 34,5, İspanya'da yüzde 52,9, Yunanistan'da yüzde 49,3, Portekiz'de de yüzde 35,9 olduğunu belirtti.

''Kayıt dışı istihdamın 1 puanlık maliyeti 650 milyon lira''

Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlanmasının temel amacının işgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek olduğuna işaret eden Bakan Çelik, şöyle devam etti:

''Bu yapısal sorunlar, eğitim-istihdam ilişkisinin zayıflığı, niteliksiz işgücü, kayıt dışı istihdam, işgücü piyasasının katılığı, tarım sektöründen ayrılanların vasıf uyumsuzluğu ile sosyal koruma-istihdam ilişkisinin zayıflığı. Kayıt dışı istihdamı yüzde 53'ten yüzde 37'ye indirdik. Kayıt dışı istihdamın 1 puanlık maliyeti 650 milyon lira. Öte yandan sosyal yardımlardan yararlananlar, çalışmayı tercih etmiyor, sosyal yardımları yeterli görüyor. Bu kişileri, çalışma hayatına çekmek için çalışıyoruz.''

''15 bin olan özürlü memur açık kontenjanı kapatılacak''

''Bakanlıkça hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi'nin temel hedefleri, işsizlik oranını yüzde 5'e çekmek, şu anda yüzde 46,6 olan istihdam oranını yüzde 50'ye yükseltmek ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdamı yüzde 15'in altına çekmek'' diyen Çelik, Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında 4 temel politika ile büyüme ve istihdam kapasitesi yüksek 7 sektöre ilişkin 40 hedef, 57 politika ve 205 tedbir belirlediklerini anlattı. Bakan Çelik, şunları kaydetti:

''Belirlenen 4 temel politika kapsamında, eğitim-istihdam ilişkisi güçlendirilecek, işgücü piyasasında güvence ve esneklik sağlanacak, özel politika gerektiren grupların istihdamı artırılacak ve istihdam-sosyal koruma ilişkisi güçlendirilecek. Bu kapsamda, her yıl 400 bin işsiz aktif işgücü programlarından yararlandırılacak, 400 ulusal meslek standardı hazırlanacak, kısmi süreli çalışanların oranı AB standartları seviyesine çıkarılacak. Şu anda yüzde 30,3 olan kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 38'e çıkarılacak, genç işsizlik oranı genel işsizlik oranına yaklaştırılacak ve 15 bin olan özürlü memur açık kontenjanı kapatılacak. Ayrıca sosyal yardım alanlardan çalışabilir olanlara iş ve meslek danışmanlığı verilecek ve çalışabilir yoksullar iş sahibi yapılacak.''

Bilişim sektöründe istihdam yüzde 75 artırılacak

 

[PAGE]

Bilişim sektöründe istihdam yüzde 75 artırılacak

Bakan Çelik, Ulusal İstihdam Stratejisi ile bilişim, finans, inşaat, sağlık, tarım tekstil ve hazır giyim ile turizm sektörlerinde de stratejiler belirlediklerini dile getirerek, ''2023'e kadar istihdam oranı bilişim sektöründe yüzde 75, finans sektöründe yüzde 25, inşaat sektöründe yüzde 135, sağlık sektöründe yüzde 100, turizm sektöründe ise yüzde 75 artırılacak'' dedi.

Bilişim sektöründe her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilmesini, istihdam edilen kişi sayısını 2023'e kadar yüzde 75 artırmayı ve girişimciliğe yönelik teşviklerin artırılmasını hedeflediklerini anlatan Çelik, ''Finans sektöründe, istihdamın 2023'e kadar yüzde 25 artırılmasını, engelli istihdamının 2015'te yüzde 10 yükseltilmesini ve ihtiyaçlara yönelik işgücü talebinin karşılanmasını amaçlıyoruz'' diye konuştu.

Çelik, diğer sektörlere ilişkin belirlenen stratejilere ilişkin şunları kaydetti:

''İnşaat sektöründe, mevcut istihdamı 2023'e kadar yüzde 135 artırmayı, işgücünün yüzde 30'unun mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasını, kayıt dışı istihdamın engellenmesini, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleştirilmesini, nitelikli işgücü talebinin karşılanmasını planlıyoruz.

Ulusal İstihdam Stratejisi'ni göre, 2023'e kadar sağlık sektöründe çalışan sayısını yüzde 100, hemşire sayısını ise yüzde 150 artıracağız. Ayrıca sağlık sektörünün çalışma süre ve şartlarını iyileştireceğiz.

Tarım sektöründe çocuk işçiliğini tamamıyla ortadan kaldıracağız, 2011'de yüzde 84 olan kayıt dışı istihdamı, 2023'e kadar yüzde 50'ye indireceğiz, işgücünün eğitim ve vasıf düzeyini yükselteceğiz. Ayrıca, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam standartlarını iyileştireceğiz.

2023 yılına kadar, tekstil ve hazır giyim sektöründe kayıt dışı istihdamın yüzde 50 oranında azaltılmasını ve turizm sektöründeki istihdamın yüzde 75 artırılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca turizm sektöründeki kayıt dışı istihdamı yüzde 50 oranında azaltmayı ve yabancı kaçak işçiliğin engellenmesini hedefliyoruz.''

Bakan Çelik, Ulusal İstihdam Stratejisi'nin her yıl sonunda İzleme Kurulu tarafından güncelleneceğini ve uygulama sürecinin takip edileceğini belirterek, yılda iki kez bir araya gelecek İzleme Kurulu'nun toplantılarına ilgili meslek kuruluşlarının da katılacağını kaydetti.