9 °C

BDDK, yabancı banka temsicilerine uyum için 6 ay süre verdi

BDDK, yabancı banka temsicilerine uyum için 6 ay süre verdi

BDDK, yabancı banka temsicilerine uyum için 6 ay süre verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye'de açılan banka temsilciliklerinin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirledi. Temsilcilikler durumlarını, 6 ay içinde belirlenen esaslara uygun hale getirecek. BDDK'nın "Türkiye'de Açılan Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, temsilciliklerde sadece, bağlı bulunulan banka adına bankanın ve sunduğu hizmetlerin tanıtımı, Türkiye'de kurulu kredi kuruluşları veya finansal kuruluşlarla olan ilişkilerin güçlendirilmesi, piyasa araştırması yapılması ve toplanan bilgilerin merkeze raporlanması faaliyetleri yürütülecek. Herhangi bir şekilde gelir veya zorunlu giderler ve bağış dışında gider doğurucu bir faaliyette bulunulamayacak. Temsilcilikler, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerle yaptıkları görüşmeler de dahil olmak üzere gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında 6 aylık dönemler itibarıyla kurumu bilgilendirecek. Bilgilendirme işlemi ilgili dönemi takip eden bir ay içinde yapılacak. Temsilci dahil temsilciliklerde çalışan personelin Türkiye'de yerleşik olması gerekecek. Temsilciliklerde, bağlı bulunulan banka veya bir başka banka veya finansal kuruluş adına mevduat veya katılım fonu kabul edilemeyecek, kredi kullandırılamayacak veya diğer bankacılık faaliyetleri gerçekleştirilemeyecek. Bu amaçla evrak ya da cüzdan bulundurulamayacak, personel istihdam edilemeyecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.