8 °C

Faruk Çelik: PopÜlizm değil ekonomi esas alünmüştür

Faruk Çelik: PopÜlizm değil ekonomi esas alünmüştür

Faruk Çelik: PopÜlizm değil ekonomi esas alünmüştür

ANKARA - Çalüşma ve Sosyal GÜvenlik Bakanü Faruk Çelik, "HÜkÜmetimizin ve bakanlüğümüzün icraatlaründa bugÜne değin popÜlizm değil, ekonomik ve sosyal gereksinimler esas alünmüştür" dedi. Çelik, yaptüğü açüklamada, TİSıAD Yönetim Kurulu Başkanü Arzuhan Doğan Yalçündağ'ün, hÜkÜmetin son zamanlardaki icraatlarüna ilişkin "popÜlizm" eleştirilerinin gerçeği yansütmadüğünü söyledi. "HÜkÜmetimizin ve bakanlüğümüzün icraatlaründa bugÜne değin popÜlizm değil, ekonomik ve sosyal gereksinimler esas alünmüştür" diyen Çelik, işsizliği Ülkenin en öncelikli sorunu olarak görÜp, bunu engelleyecek adümlar attüklarünü, yatürümlara kaynak aradüklarünü ifade etti. GAP'a yapülacak yatürümün, istihdama, işsizlere yapülacak yatürüm olduğunu dile getiren Çelik, bunun, bölgedeki sosyal problemlerin ve terörÜn kalücü olarak giderilmesi için hayati önem taşüdüğünü vurguladü. ışverenlere 5 puan prim indirimini kayütdüşü işçi çalüştürmama ve prim borcu bulunmama şartüna bağlayarak, primini dÜzenli ödeyenlere avantaj sağladüklarünü anlatan Çelik, "Uzun zamandür istihdam Üzerindeki yÜklerde OECD Ülkeleri arasünda en Üst sürada olduğumuz işverenlerimiz tarafündan süklükla dile getirilmekteydi. Rekabet gÜcÜnÜ azaltan ve kayütdüşülüğü artüran bu yÜkleri hafifletmeyi popÜlizm olarak değerlendirmemek gerekir" dedi. Sosyal GÜvenlik Reformu ile Bağ-Kur'da basamak sistemini kaldürarak beyan esasünü uygulamaya koyduklarünü anümsatan Çelik, böylece, ödeme gÜcÜ ile orantüsüz prim tahakkukunun önÜne geçtiklerini dile getirdi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.