10 °C

Hasta katkı payı artırıldı

1. basamak muayenelerinde 2 lira, 2. ve 3. basamakta 8 lira, özel sağlık kurumlarında ise 15 lira alınacak

Hasta katkı payı artırıldı

 

ANKARA - Sağlık kuruluşlarından alınan katkı paylarına ilşkin düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ'e göre, kapsama dahil kişilerin sağlık kurum ve kuruluşlarındaki ayakta tedavilerine ilişkin hekim ve diş hekimi muayenelerinden birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 lira, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 lira, özel sağlık kurumlarında 15 lira katılım payı alınacak.

Kapsama dahil kişilerin ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayeneleri sonucunda reçete düzenlenmemesi veya reçete edilen ilaçların temini amacıyla eczanelere müracaat edilmemesi durumunda birinci basamak sağlık kuruluşları ile aile hekimliği muayenelerinde katılım payı alınmayacak.

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde ise katılım payı tutarlarında 3 lira indirim yapılacak.

Önceki düzenlemede, muayene katılım payları ikinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3, eğitim ve araştırma hastanelerinde 4, üniversite hastanelerinde 6, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 10 lira olarak uygulanıyordu.

Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alın

"Memura her bir reçete için ayrı ayrı muayene katılım payı hesaplanacak"

1 Ekimden itibaren yürürlüğe girecek tebliğe göre, birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayenelerden alınacak 2 lira tutarındaki katılım payı, muayeneye bağlı olarak anlaşmalı eczane tarafından hak sahibine verilen ilaçlar için düzenlenen fatura ve/veya fatura eki listelerde yer alan reçeteler esas alınarak, hak sahibinin kurumu tarafından memurun bir sonraki aylığından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek.

Muayene sonrası reçetelenen ilacın anlaşmalı olmayan eczaneden alınması halinde, muayene katılım payı, ilaç bedelinin kurum tarafından memura ödenmesi sırasında, katılım payının tutarı kadar memura eksik ödeme yapılmak suretiyle tahsil edilecek.

Memurun kendisi ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri adına düzenlenmiş olan her bir reçete için ayrı ayrı muayene katılım payı hesaplanacak.

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında yapılan muayeneler için alınacak 8 TL, özel sağlık kurumlarında yapılacak muayeneler için alınacak 15 TL tutarındaki katılımın payının 3 TL'lik kısmı muayeneye bağlı olarak anlaşmalı eczane tarafından hak sahibine verilen ilaçlar için düzenlenen fatura veya fatura ekli listelerde yer alan reçeteler esas alınarak hak sahibinin kurumu tarafından memurun aylığından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek. Katılım paylarının geri kalan kısmı ise sağlık kurumları tarafından düzenlenen tedavi faturaları esas alınarak ödenecek.

Muayene katılım payı, hasta adına düzenlenen tedavi faturasında yer alan her bir poliklinik muayene ücreti için ayrı ayrı hesaplanacak. Acil poliklinik muayene ücretinden katılım payı alınmayacak. Poliklinik muayene ücretinin yer almadığı sadece tanıya dayalı işlem fiyatının yer aldığı faturalardan bir tane katılım payı alınacak.

Yeşil kartlıların durumu

Yeşil kart verilerek tedavileri sağlanan kişilerin, birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında gördükleri tedavileri nedeniyle düzenlenen reçete muhteviyatı ilaçlarını almak üzere eczanelere başvurmaları halinde 2 lira, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarındaki tedavileri nedeniyle eczaneye başvurmaları halinde 8 lira muayene katılım payı alınacak.

Bu kişilere sağlık kurum ve kuruluşları tarafından reçete düzenlenmemesi veya bu kişilerce eczaneye müracaat edilmemesi halinde muayene katılım payı alınmayacak. Acil poliklinik muayene ücretinden katılım payı istenmeyecek.

Yeşil kartlıların muayene katılım payı, reçeteyle eczaneye müracaat esnasında kurumla anlaşması olan eczane tarafından, göz muayenelerine ait katılım payı ise gözlükçü/optisyene müracaat esnasında gözlükçü/optisyen tarafından hak sahibinden tahsil edilecek.

Hak sahipleri muayene katılım payı olarak eczaneye ödedikleri tutar karşılığında, eczaneden fiş veya fatura talep etmeyecek.

Yardımcı üreme yöntemi katılım payların da düzenlemeye gidilecek. Buna göre, embriyo dondurma (freezing) işlemi için de yüzde 30 oranında katılım payı alınacak.

Katılım payı alınmayacak kişiler

Tebliğ kapsamında, katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetler ve kişiler şöyle:

-Yardımcı üreme yöntemleri hariç olmak üzere afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetlerinden,

-Diyaliz tedavilerinden,

-Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden,

-Vücut dışı protez ve ortezler kapsamına girmeyen diğer protez ve ortezler ile tıbbi malzeme ve sarf malzemelerinden,

-Organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetlerinden,

-Kamu görevlilerinden görevleri gereği kurumları tarafından talep edilen sağlık kurulu raporları veya sağlık raporlarından,

-Kamu görevlisi olarak çalışıyor olmak ve tedavi giderleri ilgili kurumlarınca karşılanmak kaydıyla, 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığ11ı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden, 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerin sadece kendilerinin tedavilerinden,2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerin sadece kendilerinin tedavilerinden, Vazife malullüğü, harp malullüğü aylığı alanların veya 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlanmış olanların sadece kendilerinin tedavilerinden.

Tebliğ ile 31 Aralık 2008'de yayımlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkındaki Tebliğ, değişiklik ve ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırıldı.  mıyordu.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap