12 °C

SGK, işveren primiyle ilgili genelge hazırladı

Kurum, 1 Ekimde yürürlüğe giren düzenleme ile ilgili Sosyal Güvenlik İl ve Merkez Müdürlüklerince yürütülecek işlemleri belirleyen bir genelge hazırladı

SGK, işveren primiyle ilgili genelge hazırladı

 

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), istihdamın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi amacıyla malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesine ait kısmından beş puanlık indirim öngören ve 1 Ekimde yürürlüğe giren düzenleme ile ilgili Sosyal Güvenlik İl ve Merkez Müdürlüklerince yürütülecek işlemleri belirleyen genelge hazırladı.

Genelgeye göre, 5 puanlık indirimden, sigortalı çalıştıran özel sektör iş yeri işverenleri yararlanabilecek. Resmi nitelikteki iş yerleri ise indirimden yararlanamayacak.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar, aday çırak, çırak ve öğrenciler, harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için işveren prim indiriminden faydalanamayacak. Ayrıca, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerden dolayı da beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olmayacak.

Düzenlemeden yararlanabilmek için işverenlerin, vadeye bağlanmamış ve hemen ödenmesi gereken sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekiyor.

Sigorta primlerinin, sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayacak olan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içinde ödenmiş olması kaydıyla indirimden yararlanılabilecek.

Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

Genelgeye göre, sigorta primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanabilmesi için, tahakkuk etmiş sigorta primlerinin, işveren hissesinin Hazinece karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekecek.

Sigorta primlerinin işveren hissesine isabet eden kısmının Hazinece karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, tahakkuk eden sigorta primlerinin tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecek.

Çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmediği veya prim ödeme gün sayısını eksik bildirdiği tespit edilen işverenler hakkında indirim bir yıl süreyle uygulanmayacak.

Diğer teşvik kanunlarına istinaden işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından yararlanan işverenler, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için beş puanlık prim indiriminden yararlanamayacak.

Asıl işverenin indirimden yararlanabilmesi için, kendisinin ve kendisinden iş alan alt işverenlerden kaynaklanan muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekiyor.

Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenlerin, prim indiriminden yararlanmak amacıyla mevcut iş yerlerini kapatarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirdiklerinin anlaşılması halinde, bu iş yerleri indirimden faydalanamayacak.

Özel nitelikteki bina inşaatı ile ihale konusu iş yeri işverenleri, aranılan şartları sağlamış olmaları kaydıyla beş puanlık prim indiriminden yararlanabilecekler.

İsteğe bağlı sigortalılar adına tahakkuk eden malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına ait primlerin tamamı kendilerince ödendiğinden, sigorta prim indiriminden faydalanamayacak.

Hazinece karşılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.