Türkiye alım gücünde AB'nin çok gerisinde

Türkiye'nin döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olan fiyat düzeyi endeksi 53 oldu. Bu seviye, ortalaması 100 olan AB'ye göre oldukça düşük bir alım gücüne işaret ediyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi (Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları)" bültenini açıkladı.

Türkiye'nin, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olan fiyat düzeyi endeksi 53 oldu. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade edilmektedir.

Türkiye'nin aldığı 53 değeri, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de 53 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.

Tüketim mal ve hizmetlerinde en pahalı ülke İzlanda

Ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında 37 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 166 ile İzlanda, en düşük ülke ise 47 ile Makedonya oldu.

Giyimde Türkiye'den ucuzu yok

Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 105 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkelerinin ortalamasının yüzde 5 üzerinde olduğu görüldü.

Diğer alt gruplar bazında ise; tüketici elektroniği endeksi 89 oldu ve bu grupta Türkiye’nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara nispeten yüksek olduğu görüldü. Buna karşılık lokanta ve oteller endeksi 63 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi. Giyim grubunda ise Türkiye, 54 endeks değeri ile karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu.

Bu konularda ilginizi çekebilir