18 °C

SPK taslağı yayınlandı

SPK yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları tebliği taslağını yayımlandı.

SPK taslağı yayınlandı

İSTANBUL- Sermaye Piyasası Kanunu gereğince ikincil mevzuatın bir kısmının bu yıl sonuna kadar tamamlanarak yürürlüğe konulması kapsamında, "Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları Tebliği Taslağı" SPK'nın internet sitesinde yayımlandı:

Söz konusu taslakta aşağıdaki düzenlemeler yer aldı:

* Halka arz yoluyla yabancı sermaye piyasası aracı satışında hazırlanacak izahnamede yer alması gerekli hususlar gözden geçirilmiş ve izahname ekinde kamuya duyurulacak beyanlar belirlendi.

* Yabancı sermaye piyasası aracı ihraç edecek yabancı ortaklıklarca yapılacak halka arzlarda ön şart olarak talep edilen derecelendirme yükümlülüğünün kapsamı genişletildi.

* Piyasa yapıcının yer aldığı sermaye piyasası araçlarında piyasa yapıcının, çıkar çatışmasının oluşmamasının temini ve temsilci niteliklerini taşıması koşuluyla temsilci olabilmesi düzenlendi.

* Yabancı ortaklıkların kamuya aydınlatma yükümlülükleri ile finansal raporlar ve bağımsız denetim raporlarının Türkiye’de ilanına ve bağımsız denetim yaptıracağı kuruluşlara ilişkin hususlar yeniden düzenlendi.

* Yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında izahname ve diğer kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluk esasları yeni kanun ile uyumlu hale getirildi.

Söz konusu tebliğ taslağı için görüşler 10 Mayıs tarihine kadar gönderilebilecek.

SPK'nın "Birleşme ve Bölünme İşlemleri Tebliği Taslağı" için:

 

http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20130419&subid=0&ct=c&yanmenuid=1

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap