16 °C

Dünyada tohumculuk ve teknoloji

Dünyada tohumculuk ve teknoloji

Ali ÖZBUĞDAY / Özbuğday Tohumculuk AŞ Y.K.B.

İnsanoğlu önceleri koca dünyayı paylaşamazken, sonra globalleşen dünya sayesinde küçülen, ekonomik sınırların kalktığı bir dünya ve şimdi de insanoğlunun doğal hayata ve çevreye yeterince önem vermemesi sonucu küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Sonunda insanlığı besleyen ve dünyayı aslında en iyi koruyan tarımcıların, çiftçilerin önemi artık iyiden iyiye ön plana çıkmıştır.

İnsanoğlu bu yeni dönemde tarımın artık sadece gıda ve tekstil hammaddesi üreticisi olmanın ötesinde en önemli enerji üreticisi olduğunu keşfetmiş bulunmaktadır. Tarım ürünlerinden elde edilen Biyodizel ve biyoetanol artık küresel iklim değişikliğine en önemli çözüm olduğu ve bütün ülkelerin gıda ve enerji politikalarını bu yönde revize etmeleriyle tarımcıların gerçek önemi anlaşılmaya başlandı. Bu durum önümüzdeki günlerde radikal olarak artan yağlı tohumlar ve tahıl tüketimi dolayısıyla yükselen tarım ürünleri fiyatları ile daha çok ortaya çıkacaktır. Bugün Amerika, Irak ve Ortadoğu batağından kurtuluşunu Biyo yakıtların daha fazla kullanımıyla mümkün olacağını görmektedir.

Küresel trende uygun olarak, İkinci Dünya Savaşı sonrası sanayi devrimi ile birlikte ülkemizde de ön plana çıkan sanayileşme süreci ve 1960'lı yıllarda fenni gübrelerin kullanımının artmasıyla yaratılan "yeşil devrim" sonucu tükettiğinden fazlasını üreten dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal kalkınma ikinci plana itilmiş idi. Ancak 2000'li yıllara gelindiğinde, gelişen küresel ekonomilerde sanayileşme yaygın ve rekabete açık bir hal almıştır. Günümüzde kalkınmada öncelik; sanayi toplumundan ziyade, bilgi ve teknolojiye sahip, teknolojiyi sadece kullanan değil, onu geliştiren toplumlara kayması kaçınılmaz olmuştur.

Böyle bir üretim dünyada yaygın olan deyimiyle "sürdürülebilir gelişme"nin esasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede olmak üzere çok hızlı değişen yeni teknolojiler, artık ülkesel sınırları aşarak firmalar arası oluşan konsorsiyumlarla ortak teknoloji paylaşım sürecinde gelişimi hızlandırmaktadır. Dünya genelinde tohumculuk ticareti 30 milyar ABD Doları'na ulaştığı bu arenadır.

Türk tohumcuları, tohum yetiştiriciliği ve ticaretini yapan meslektaşları arasında dayanışma sağlamak, tohumculukta verim ve kaliteyi artırmak, çeşit ıslahı, sertifikasyon ve tohum ticaretinde uluslararası standartlara ulaşmada gerekli katkıları sağlayarak Türk ekonomisine yararlı olmak amacıyla 1986 yılında Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği TÜRK-TED'i kurmuşlardır. Başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olmak üzere kamu kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu yaparak tohumculuk sektörünün alt yapısını iyileştirme çabalarını sürdüren TÜRKTED, merkezi İsviçre'de bulunan ve tohum ticareti kurallarını belirleyen ve taraflar arasında hakemlik yapan Uluslararası Tohum Ticareti Federasyonu'na (ISF), Mayıs 1998'den itibaren üye olmuştur.

Yakın geçmişe kadar Hollanda, İsrail ve Amerika'dan tohum teknolojileri ithal eden Türkiye bugün pek çok türde geliştirdiği teknolojilerle en üst klasmanda yer almakta ve yine bu ülkelerin dahil olduğu pek çok ülkeye tohum ihraç eder düzeye ulaşmıştır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap