12 °C

İş sürekliliği; Kurumsal bilgi yönetimiyle sağlanabilir

İş sürekliliği; Kurumsal bilgi yönetimiyle sağlanabilir

Baki KARAKAYA / UyumSoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Proje Yöneticisi

"Bilgi çağındayız ve işletmeler, artık akıllı sistemler tarafından yönetiliyor. Çalışanlardan bağımsız olarak, istenilen herhangi bir bilgi, birkaç saniye içerisinde analiz edilip, bilgisayarda anında raporlanabiliyor. Akıllı ve gelişmiş sistemler, yöneticinin acil ve kritik bir karar vermesi gerektiğinde, başka hiç kimseye ihtiyaç hissettirmeden, destekleyici bilgileri değerlendirerek saniyeler içerisinde anlaşılır ve ihtiyaca uygun şekilde önüne koyuyor ve yol gösteriyor. Bu sürece ulaşabilmesi, diğer bir değişle, işletmelerde iş zekasının uygulanabilmesi için öncelikle kurumsal kaynak planlama (ERP) süreçlerinin hayata geçirilip,birbiriyle uyum içinde online olarak yönetiliyor hale gelmesi lazımdır. ERP ile girilen tüm verilerin birbiriyle işbirliğinin sağlanması paralelinde, uygulamaya alınan iş zekası sonucunda, görülmek istenen derlenmiş verilere, saniyeler içinde ulaşılabilmektedir. Ülkemizde şu an, başta finans, telekom gibi sektörler olmak üzere, ilk 500'deki işletmeler ile kamuda, kurumsal kaynak planlama (ERP) ve iş zekası uygulamaları gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam etmektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde; bilgi teknolojilerine yapılan yatırım, geçmiş yılların birkaç kat fazlası olacaktır. Çünkü, global bir köy haline gelen dünyamızda, işletmelerin rakipleri, sadece kapı komşusu olan firmalar değildir. İşletmeler, tüm dünyayla rekabet etmektedir. Rekabetin her geçen gün ağırlaşmasına paralel olarak, ayakta kalmak için uluslararası firmaların uyguladığı çalışmaların yakından takip edilmesi gerekmektedir.

Çağımızda, teknoloji o kadar hızlı değişmektedir ki, bu değişimin ve gelişimin gerisinde kalan firmaları, ne yazık ki, yok olma tehlikesi beklemektedir. İşletmeler; rekabet, satış ve pazarlama, üretim, satın alma, lojistik gibi tüm süreçlerinde, globalleşmenin getirdiği politikaları biran önce uygulamaya başlamalıdır. Pazardaki tüketim hacmi, maliyetlerin kontrolü, hangi üründen ne kadar kar elde edildiği, çalışanlar ile müşterilerin sahipleneceği işletme kültürünün oluşturulması gibi süreçlerin dizaynı, ancak 'kurumsal kaynak planlama-ERP ve İş Zekası' ile sağlanabilecektir. Özetle, kurumsal kaynakların yönetilmesi konusunda yapılan teknoloji yatırımı ile her türlü bilgiye ve rapora ulaşılması, işletmede iş sürekliliğini de paralelinde getirecektir. Nitekim çağımızda, satış-pazarlama müdürü veya genel müdür görevinden ayrıldığında, geçmiş yıllarda olduğu gibi firmalar çok ciddi sıkıntılar yaşamamaktadır. Firmadaki tüm iş süreçleri birbiriyle uyum içinde sisteme entegre olduğundan, yeni gelen kişi de, geçmiş dönemde yapılan tüm çalışmalara anında ulaşabilmektedir. Bu örnek bile, bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın, firma açısından ne kadar hayati bir önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, bu sistemler ile iş süreçlerinde verimlilik sağlandığı için ortalama %30 iş kaybının önüne geçilmektedir. Dijital çağda, artık neredeyse her şey online ortama taşınmıştır ve taşınmaya devam etmektedir. E-imza, hiyerarşik yapı, yetki kontrolü, işin yönetilmesi gibi tüm süreçler, birbiriyle iç içe olmaktadır. Yine, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, bu sistemler sayesinde, anlık olarak yönetilebilmektedir. Bu da; geçmişte 20 iş yönetilirken, ERP ve iş zekası sayesinde, 100-150 işin yönetilebilmesi manasına gelmektedir. Şu an işletmeler; ellerindeki verileri kullanarak, farkındalık oluşturabileceklerinin farkındadır. Şirketler; maliyet yönetimi, etkin iş yönetimi, tüketici noktaları veri tabanı yönetimi, tüketici eğilimlerinin belirlenmesi, ürün yelpazesinin belirlenmesi, rekabet edilen hizmet ve ürünün piyasadaki konumu, rapor ve yorum yeteneklerinin geliştirilmesi gibi çok sayıda süreci tek bir noktadan ve daha az insan kaynağı ile sistem sayesinde yönetiyor hale gelmiştir. İşletmesindeki tüm iş süreçlerini, birbiriyle entegre ederek değerlendiren firmalar da, ellerindeki tüm kaynakları en iyi ve en verimli şekilde kullanmaktadır. Kısaca, işletmedeki süreçlerle ilgili, doğru veriye ulaşan ve bunu etkin şekilde kullanan firmalar; hem rekabette bir adım önde olurken, hem de bu sistemler sayesinde muhtemel olaylar karşısında işlerine ara vermeden, iş sürekliliğini sağlayabilmektedir"

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.