11 °C

Medeni Kanun'daki iptal istemi esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun, bazı hükümlerinin iptal istemlerini 13 Kasım'da esastan görüşecek

Medeni Kanun'daki iptal istemi esastan görüşülecek

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun, ''mirasçılar'', ''evlilik dışı çocuğun velayetinin anneye ait olması'' ve ''boşanmada çocuk mallarının kullanımını'' düzenleyen hükümlerinin iptal istemlerini 13 Kasımda esastan görüşecek.

Yüksek Mahkeme, yerel mahkemelerden itiraz yoluyla gelen Türk Medeni Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptal istemlerini, 13 Kasım Perşembe günü yapacağı gündem toplantısında esastan karara bağlayacak.

Kartal 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, baktığı bir davada, söz konusu Kanunun mirasçılara ilişkin 497. maddesi ile 499. maddesinin bazı ibarelerini Anayasa'ya aykırı bularak, bu düzenlemelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Yerel mahkeme, kanunun ''Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya geçer'' hükmündeki ''...çocuğuna...'' ve ''...çocuğu...'' sözcükleri ile ''sağ kalan eşin hangi oranlarda mirasçı olacağına'' ilişkin 499. maddesinin, ''Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır'' hükmündeki ''...çocukları...'' sözcüğünün iptalini istiyor.

Ana ve Baba evli değilse velayet

İstanbul 1. Aile Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun, 337. maddesinin, ''Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir'' şeklindeki birinci fıkrasını Anayasa'ya aykırı bularak, Yüksek mahkemeye başvurdu. Anayasa Mahkemesi heyeti, bu hükmün iptal istemini de aynı gün esastan görüşecek.

Baktığı bir davada, Kanun'un 353. maddesini Anayasa'ya aykırı bulan İskenderun Aile Mahkemesi de söz konusu maddenin iptali istemiyle itirazda bulundu. Yüksek Mahkeme, ''Evlilik sona erince velayet kendisinde kalan eş, hakime çocuğun mal varlığının dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirmek zorundadır'' şeklindeki hükmün iptal istemini de esastan karara bağlayacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.