8 °C

Resmî Gazete

SAYI: 29103

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2014/6333    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına Ait Kültürel İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6731     Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 
YÖNETMELİKLER

—  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Ulusal Teknik Şartnamelere Uygulanacak Geçiş Süresi Hakkında Tebliğ (No: MHG/2014-21)
—   Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/27)
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/8/2014 Tarihli ve 2014/84 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 7/8/2014 Tarihli ve 2014/86 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/8/2014 Tarihli ve 2014/90 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/8/2014 Tarihli ve 2014/91 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/8/2014 Tarihli ve 2014/92 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/8/2014 Tarihli ve 2014/93 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/8/2014 Tarihli ve 2014/94 Sayılı Kararı
 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.