25 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29404

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İçişleri Bakanlığına Ait Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama Yapmak İçin Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
—  İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Kastamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2015/22)
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-52 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/6/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-53 Sayılı Kararı
 
KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/6/2015 Tarihli ve 6346 Sayılı Kararı
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap